הרמטכ״ל מציג:
תר"ש תנופה - קטלני ומכריע

במרכז התוכנית הרב שנתית שאושרה על ידי שר הביטחון והוצגה לממשלה תעמוד העצמת עוצמת האש של צה"ל - בהיקף ובדיוק.

קובי פינקלר - ערוץ 7 , י"ח בשבט תש"פ

'תנופה', התוכנית הרב-שנתית החדשה של צה"ל (2020-2024), יוצאת לדרך.

בשנה האחרונה התקיים בצה"ל תהליך מעמיק ויסודי, במסגרתו פעלו עשרות צוותים לניתוח ביקורתי של המציאות האסטרטגית-מבצעית ומצבו של צה"ל ביחס לאיומים ולאתגרים המתפתחים.

במסגרת התהליך נכתבה תפיסת ההפעלה לניצחון, שכל תכליתה היא שיפור אפקטיביות הלחימה של צה"ל והגדלת היתרון הצבאי, וממנה גובשה תר"ש 'תנופה'.

בניין הכוח ארוך-השנים בצה"ל, במיוחד התכנית הרב-שנתית הקודמת 'גדעון', מאפשרים לממש את תר"ש 'תנופה'.

לצד העצמת הקטלניות התר"ש תתמקד בחיזוק המוכנות ובהשתנות, אשר תאפשר רלוונטיות לאתגרים החדשים בזירה.

התוכנית אושרה על ידי שר הביטחון, הוצגה לממשלה ובקרוב תובא לאישורו של הקבינט המדיני-ביטחוני.

הנושאים העיקריים בתוכנית הרב-שנתית 'תנופה':
1. שימור האנשים הטובים והמתאימים ביותר לשירות בצה"ל.
2. העצמת היכולת של היחידות בקצה המבצעי של צה"ל.
3. הגדלת המענה למעגל השלישי (איראן).
4. חיזוק העליונות המודיעינית ויכולת האיסוף.
5. הקמת תשתית קישורית דיגיטלית, שבאמצעותה "כולם יוכלו לדבר עם כולם" (המג"ד עם הטייס, הטנק עם מפעיל הכטמ"ם וכו').
6. הקמת מגוון החימושים והיקפם בכל הזרועות.
7. חיזוק יכולת כוחות היבשה ומוכנותם.
8. מיצוי המימד האווירי בכלל ובתמרון הרב-זרועי בפרט.
9. התאמת האימונים לאתגרי המרחב האורבני ולמתאר האויב הצפוי (אימונים מדמי מציאות).
10. הרחבת יכולת ההגנה – הגנה אווירית, מרחבים חכמים בגבולות ובאיו"ש.
11. התאמה ארגונית של המטה הכללי והמפקדות הראשיות של צה"ל.
12. הטמעת תרבות צבאית – הצבא כמקצוע, תרבות התחקיר, משמעת.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, הציג את התוכנית לכלל מפקדי צה"ל מרמת סגן-אלוף ומעלה.

לדבריו, "מימוש התוכנית הרב-שנתית 'תנופה' יאפשר לצה"ל הגדלת יכולות ניכרת. התוכנית תביא להעצמת הקטלניות בצה"ל, הן בהיקף והן בדיוק, ותיצור תנאים לקיצור משך המערכה. האתגרים סביבנו לא מאפשרים להמתין – ולכן, על אף המורכבות, התכנית הרב-שנתית יצאה לדרך".

התבוננות עמוקה לתוך פרטי תוכנית תנופה מלמדת על כמה נושאים מרכזיים ובראשם תוכנית ההתקפה של צה"ל שתהיה גדולה משמעותית מאשר במלחמות ובימי קרב קודמים.

ההשמדה תהיה בעצמה של פי חמישה לפחות, בסדרי גודל של אלפי תקיפות ביממה, מה שאמור להביא למאות הרוגים בקרב האויב בכל יממה.

כדי לבצע תוכנית זו קיבלו בצבא החלטה על הרחבת והגדלת חימושי היבשה במגוון רחב של חימושים ועל הגדרת יחידות הקצה כ"אתרוג" כולל הגדלת כוח האדם ביחידות ל-108 אחוזי איוש והקמת אוגדת חי"ר-אש חדשה שתכלול כוחות התקפה עתירי אש מתמרנים ומהירים. זאת לצד ארגון מחדש של יחידות מילואים מובחרות לאוגדה זו.

בנוסף החליטו בצבא להסב את חטיבת כפיר, חטיבה 900 לחטיבת חיר"ם( חיל רגלים
מעולה) שתהיה חטיבה עתירת יכולות אש.

חלק לא מבוטל בתוכנית מדבר על הגדלת סדרי הכוח הסדיר המתמרן בצה"ל בעבור תכניות אופרטיביות בפיקוד הצפון ופיקוד הדרום.

כל אלו, מאמינים בצבא יביאו להנחתת מהלומות מדויקות, באמצעות הגדלת נפח התקיפות וסגירת המעגל על חוליות ירי, ברציפות לאורך כל המערכה ובמגוון אמצעים תוקפים תוך כדי הצטיידות בחימושים בראי עשור קדימה

פרק נכבד בתוכנית הרב שנתית עוסק בתחום שיפור המודיעין והוא מדבר על הקמת צוותי מודיעין מכלל התחומים שיסייעו לקמ"ן ומפקד החטיבה להנגיש את המודיעין לדרג הטקטי, תוך שימוש במגוון אמצעים טכנולוגיים.

בתחום ההגנה מדברת התוכנית על התארגנות מבצעית מחודשת שתאפשר מיצוי של כלל יכולות ההגנה החדשות והקיימות, כולל פריסת הגנ"א ארצית. כך למשל מערכת ' כיפת ברזל' תעבור לפריסה ארצית של מרחבי הגנה במקום הגנה סוללתית. תהיה הגנה רב-שכבתית (כיפת ברזל, קלע דוד וחץ) כמענה לירי תלול מסלול, לטילים מדוייקים, לטילי שיוט ולרחפנים.

בתחום המעגל שלישי ובעיקר בעיסוק הביטחוני באיראן, מתוכננת הקמת גוף מטה לזירה זו תוך כדי חיזוק יכולות התקיפה: התעצמות באמצעים טכנולוגיים למטוסי צה"ל, איסוף מהחלל, הרחבת האיסוף במזג אוויר מאתגר ובלילה והקמת מערך לוויני שיחזק את יכולות הסייבר.

שר הביטחון, נפתלי בנט, אמר כי "לאחר תהליך יסודי ומעמיק עם הרמטכ״ל, מפקדי צה״ל, ומערכת הביטחון, אישרתי את עיקרי תכנית 'תנופה' שתאפשר לצה״ל להלום באויב מהר יותר, בעוצמה גדולה יותר, עם כושר השמדה חזק יותר, ובכך להכריע את האויב ולהביא לניצחון. צה״ל מהיר, חזק וקטלני".

"יש לי ביטחון גדול בצה״ל ובמפקדיו, ובראשם הרמטכ״ל אביב כוכבי. תר״ש תנופה היא תכנית נכונה שמביאה לידי ביטוי את היתרון היחסי של צה״ל לנקודת המגע מול האויב בשביל לפגוע בו בצורה קטלנית ומכריעה. התכנית מחזירה את ערך הניצחון לראש סדר העדיפויות", דברי בנט.