כנות מילותיו של עגנון שיקפה את כנות אורח חייו הדתיים

עגנון לא הסתתר מאחורי המילים. הקוראים אותו משוכנעים בכנות כתיבתו, שהיא למעשה כנות אורח חייו הדתי והמאמין.

ד"ר ניצה דורי , כ"ב בשבט תש"פ

ד"ר ניצה דורי
ד"ר ניצה דורי
עצמי

"הרי אתם יודעים כוחם של ספרים טובים לעולם אין יוצאים מהם ריקם. כל ספר שפותחים מוצאים בו מה שלא מצאו בו קודם. ואפילו קראו בו פעמים הרבה, ואפילו יודעים אותו על-פה, כיוון שחוזרים וקוראים בו מגיד לך חדשות, בין שכיוון להם המחבר בין שלא כיוון להם, מקופלות הן באותיות".

(עגנון, ש"י, תשל"א. שירה. ירושלים ות"א: שוקן עמ' 292).

—-

חמישים שנה למותו של ענק הספרות, שמואל יוסף עגנון ואני חוזרת ומתחברת לדברים אלו שכתב ברומן "שירה", בימים אלו שבני הנוער רחקו כל כך מעולם הספר.

מאין שאב עגנון את ההשראה לכתביו? ראשית ומעל לכל מתוך אוצר הספרים היהודי. היהדות היא דת אוריינית הנטועה במילים. לימוד הדף היומי, למשל, אין לו אח ורע בשום דת אחרת.

כל שבע שנים מסיימים ביחד את הטקסטים המכוננים של ששת סדרי המשנה. רק חשבו על כך: המוני יהודים בכל רחבי העולם יושבים ולומדים אותו דף, קוראים על פולמוסים ועל מחלוקות שהפרו אותנו כעם.

התלמוד הבבלי הוא יצירה שמביאה אל זמננו את חייהם של מיליוני יהודים במשך אלף שנים ויותר, בתקופה שעיצבה את עם ישראל, מירושלים וטבריה בארץ ישראל במאה הראשונה לפני הספירה ואחריה, דרך נהרדעא וסורא ופומפדיתא שבבבל בשנות הגלות ועד ורמייזא ופרובנס בימי מסעי הצלב.

מי שיודע ללמוד גמרא, מאתגר את חשיבתו ויש לו ידע עצום ממנו הוא יכול לעשות הקשרים לכל נושא. התלמוד היה ועודנו כלי מרכזי לדיאלוג שהחברה הישראלית צריכה לנהל. כדי להבין את עגנון עלינו להיות מצויים במקורות מהם הוא שאב את שפתו, את רעיונותיו ואת הגיגיו – התלמוד, התנ"ך ואגדות חז"ל. כל יצירה גדולה תיראה רדודה, שטחית ונטולת הקשר אם הקריאה בה תהיה נעדרת רקע תרבותי מתאים.

ג'ורג' אורוול אמר פעם, שהאויב של שפה ברורה הוא חוסר כנות. כאשר קיים פער בין כוונתו האמיתית של אדם לבין מטרתו המוצהרת, הוא יפנה באופן ישיר למילים ארוכות ולקלישאות נפחות, בדרך זהה לדיונון המשפריץ דיו כדי להסתיר את עצמו.

עגנון לא הסתתר מאחורי המילים. הקוראים אותו משוכנעים בכנות כתיבתו, שהיא למעשה כנות אורח חייו הדתי והמאמין, הלמדן והאורייני, היונק מתוך אוצר התרבות היהודי.

ד"ר ניצה דורי היא חוקרת ספרות וראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" בחיפה