אילוסטרציה
אילוסטרציה Flash 90

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר משה כחלון ושר התחבורה בצלאל סמוטריץ׳ סיכמו על הקמת צוות לבחינה מקיפה של הרפורמה בענף המוניות.

לאור העובדה כי מדובר ברפורמה בעלת השלכות הן על עובדי הענף והן על ציבור האזרחים, סוכם על הקמת צוות בין-משרדי שיקיים בחינה נוספת של מרכיבי התוכנית ויגיש את המלצותיו לראש הממשלה ולשרים הממונים.

הצוות יכלול נציגים של משרד האוצר, משרד התחבורה ומשרד ראש הממשלה.

נקבע פרק זמן של עד 45 יום לצורך ביצוע הבחינה, במסגרתה, ייפגש הצוות גם עם נציגי ענף המוניות בכדי לשמוע את טענותיהם. ככל שיהיה בכך צורך וההליך המקצועי לא יושלם, תיבחן האפשרות להארכת תקופת ההיערכות לרפורמה.

מלשכת נתניהו נמסר כי ''הצוות יסייע להביא להסכמה רחבה ההכרחית להצלחת הרפורמה, על מנת להיטיב הן עם הציבור והן עם עובדי הענף''.