מזומן. אילוסטרציה
מזומן. אילוסטרציה צילום: אריה מינקוב

הציבור מציית: עם סיום שנת האכיפה הראשונה של החוק לצמצום השימוש במזומן עולה כי מרבית הציבור (כ-84%) מציית לחוק החדש.

מפברואר 2019 (תחילת האכיפה) ועד סוף ינואר 2020 נערכו 20,654 ביקורות. נמצאו 3,392 הפרות של החוק – הציות לחוק עומד על כ-84%. סך ההפרות עומד על 51,552,381 שקל.

סוגי ההפרות שנמצאו היו: 570 הפרות של הוראות שימוש במזומן; 1,228 הפרות של היעדר תיעוד אמצעי תשלום ותקבול; 1,594 הפרות של שימוש בצ'קים (דוגמת: שימוש בצ'קים פתוחים או הסבת צ'קים ללא ציון שם ומספר זהות של המסב בגב הצ'ק).

ההפרות הגבוהות ביותר: בקטגוריית מזומן – ביוני האחרון בוצעה באזור ירושלים עסקה בתחום הבנייה בסך 945,814 שקל, ו- 539,090 שקל מהעסקה שולמו במזומן מעל המותר בחוק.

בקטגורית העדר תיעוד – במאי האחרון בוצעה באזור אשקלון עסקה בתחום שירותי נמל בסך 2,173,507 שקל, שהעוסק לא תיעד את צורת התשלום.

בקטגורית צ'קים – במאי האחרון בוצעה באזור חדרה עסקה בתחום תדלוק בגז וניתן צ'ק פתוח בסך 207,000 שקל, ההפרה בוצעה ע"י שני הצדדים לעסקה.

החוק לצמצום השימוש במזומן נועד לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.