הכותל יישאר פתוח ללא הגבלה

עם זאת, אולם התפילה המקורה "קשת וילסון" בעזרת הגברים יוגבל לכניסה של עד 100 מתפללים בו זמנית.

בן שאול , ט"ו באדר תש"פ

הכותל יישאר פתוח ללא הגבלה-ערוץ 7
הכותל המערבי
הודיה קלמן/TPS

על רקע הנחיות משרד הבריאות מבהירים בקרן למורשת הכותל המערבי כי היא נועצת עם משרד הבריאות ופועלת על פי הוראותיה.

על פי הודעתה, נכון לעכשיו, רחבת הכותל המערבי הינה שטח פתוח רחב "ועל כן אין כל הגבלה ואין חשש בהגעה לכותל המערבי", כלשון ההודעה.

עם זאת, הובהר כי אולם התפילה המקורה "קשת וילסון" בעזרת הגברים יוגבל נכון להערב לכניסה של עד 100 מתפללים בו זמנית, עד שתתקבלנה הנחיות מעודכנות ממשרד הבריאות.

"הביקורים במנהרות הכותל המערבי מתקיימים כסדרם, כ-3 קבוצות בשעה, פחות מ- 100 איש בו זמנית.
אנו מבקשים מהציבור להשמע להנחיות הסדרנים ברחבת הכותל המערבי", הבהירו בקרן למורשת הכותל.