בית כנסת. ארכיון
בית כנסת. ארכיון צילום: ג'והנה גרעון, פלאש 90

בעקבות פרסום ההמלצות לפיצול מניינים בשבת הקרובה, התקבלו פניות רבות בשאלה מדוע לאור המצב לא נכון להחמיר ולהורות שלא יבואו כלל לבתי הכנסת הרי "אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש" (תוספתא, שבת ט"ז, י"ד) וגם במצב של 'ספק פיקוח נפש: "כל ספק נפשות דוחה את השבת" (יומא פג א)?

תשובה מוסמכת ורצינית צריכה לשלב בין הראיה ההלכתית עם הראיה הביטחונית/ציבורית ברמה האסטרטגית.

במצבי חירום לאומי ומשבר מתמשך צריך להתנהל במידתיות, באחריות, בקור רוח ובשיקול דעת. לקיים הערכות מצב עתיות כדי להעריך את המצב בצורה מקצועית ומוסמכת! על בסיס נתונים ושיקולים כמה שיותר כוללים מערכתיים ואסטרטגיים, השלכות כלכליות ובין לאומיות.

ההנחיות צריכות להיות מדויקות עד כמה שאפשר לא פחות ולא יותר! ולא לעורר פאניקה מיותרת והיסטריה היכן שלא צריך.

לכך יש את הגופים המוסמכים של הממשלה בראשות ראש הממשלה, משרד הבריאות והמועצה לביטחון לאומי (המל"ל), מתוך היכרות קרובה מדובר באנשים מקצועיים שאפשר לסמוך עליהם. מהאופן שהאירוע מתנהל עד כה ניתן להתרשם שכך הם מתנהלים. (כמה מהגדולות במדינות העולם מתבוננים ולומדים מהאופן שזה מתנהל בישראל).

על כן עלינו להשמע להנחיות המידתיות שמתעדכנות מעת לעת. מצד אחד לא להקל ראש כפי שלמדנו מהגמ' בירושלמי (יומא א ד)ש"שאין סומכין על הנס" ולומדת זאת מהפסוק "לֹא תְנַסּוּ אֶת ה אֱלֹקֵיכֶם" ומצד שני לא להחמיר יתר על המידה, שלא תגרום חומרתו לקולתו. צריך לקחת בחשבון שהמשבר הזה לא הולך להיגמר בקרוב וצריך אורך נשימה ואורך רוח. אחרת בשלב מסוים ח"ו אנשים ישברו ויזלזלו. ואז זה יהיה מסוכן יותר.

על 'זהירות' לא מידתית ומופרזת אמרו: "מן הזהירות – שלא תרבה להיזהר" (הקדמה לחובות הלבבות"), ובספר הפרדס המיוחס לרש"י, (דף קכז), "שכשם שאנו מצווים שלא להתיר את האסור, כך אנו מצווים שלא לאסור את המותר כדי שלא להפסיד את ממונם של ישראל".

אדרבא לעיתים החמרה בדבר המותר עלול להביא לקולא בדבר אחר, כדברי הרב שבתי כהן (ש"ך (ס"ס רמב): "כשם שאסור להתיר את האסור כך אסור לאסור את המותר וכו'. ואפילו במקום שאין הפסד מפני שעל הרוב יש בו צד הקל במקום אחר מחמת שנאסר, והוי חומרא דאתי לידי קולא. ואף על פי שלפי הנראה לא יבא מזה צד קולא, אסור.

שאפשר שיתלגלגל ויבא קולא עד אחר מאה דברים". במיוחד אמורים הדברים לענין התפילה. ותפילת רבים בעת צרה על אחת כמה וכמה, שהיא מצות עשה מן התורה (רמב"ם תענית א א, וכן הסכים הרמב"ן השגות סהמ"צ עשה ה').

בתפילה לקב"ה שישלח רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ולכל בריותיו. בכל מקום שהם.

שבת שלום וברכה לכל בית ישראל

השר ליצמן: אין צורך להסתובב בבתי חולים כרגע לע"מ

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו