הרשות השופטת נערכת למשבר הקורונה

באולמות הדיונים בכל רחבי הארץ יישמר מרווח של 2.5 מטרים לכל הפחות בין דוכן השיפוט לשורת הספסלים הראשונה בקהל.

ערוץ 7 , ט"ז באדר תש"פ

בית משפט
בית משפט
צילום: ISTOCK

בהנהלת בתי המשפט הוקם צוות היערכות בנושא משבר הקורונה, בראשו עומד מנהל בתי המשפט, השופט ד"ר יגאל מרזל, כך נמסר בצהריים (חמישי) מדוברות הרשות השופטת.

הצוות בוחן באופן רציף את ההתפתחויות וההשפעות האפשריות של נגיף הקורונה על פעילות הרשות השופטת, פועל ליישום הנחיות משרד הבריאות בנושא ומקיים הערכות מצב שוטפות וישיבות היערכות.

בעקבות הבידוד שהוטל על בית המעצר בירושלים, דיוני המעצרים בבית משפט השלום בירושלים מתנהלים כסדרם, במעמד הסנגורים ובהיעדר העצורים וזאת על פי הדין, בהסכמת כל הגורמים המעורבים ובשים לב להנחיות משרד הבריאות.

באולמות הדיונים בכל רחבי הארץ יישמר מרווח של 2.5 מטרים לכל הפחות בין דוכן השיפוט לשורת הספסלים הראשונה בקהל. ככל שמרווח כאמור אינו מתאפשר יצומצמו מספר שורות מושבים בהתאמה.

כמו כן בוטלו כל השתלמויות השופטים שתוכננו עד חודש מאי, וכן אירועי מערכת שתוכננו בתקופה הקרובה שאינם קשורים בדיוני בתי המשפט. הנחיות אלו נוספו על ההנחיה שניתנה לפני מספר ימים על ביטול הביקורים והסיורים המאורגנים בבתי המשפט, לרבות בבית המשפט העליון.

"יודגש כי הרשות השופטת פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לאפשר ככל הניתן שגרת פעילות וקיום דיונים כסדרם כמו גם מתן שירות לציבור למרות המצב המורכב והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות. הרשות השופטת ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות, וככל שיוחלט על נקיטת אמצעים נוספים תימסר על כך הודעה לציבור הרחב", נאמר בהודעה.