דרישה: להשעות הגבלת חשבונות בנק

על רקע מצב החירום ביקש ח"כ מקלב משר המשפטים אוחנה כי יפעל להשעות הגבלת חשבונות בנקים עקב בעיות תזרים מזומנים.

מיכל לוי , כ' באדר תש"פ

דרישה: להשעות הגבלת חשבונות בנק-ערוץ 7
אורי מקלב
Photo by Hadas Parush/FLASH90

על רקע מצב החירום פנה ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) לשר המשפטים אוחנה בבקשה כי יפעל להשעות הגבלת חשבונות הבנקים עקב בעיות תזרים מזומנים בתקופה הנוכחית.

"בעקבות מגיפת הקורונה, הוטלו על רבבות בעלי עסקים הגבלות קשות, בין היתר סגירת עסקים, צמצום פעילות, בידוד לבעלי העסק ועובדיו", פתח מקלב את מכתבו לשר המשפטים. "בעלי עסקים כגון אולמות אירועים, מסעדות וכיו"ב, שילמו לספקים ולנותני שירותים בהמחאות דחויות, כאשר ההכנסות בתקופה זו היו אמורות להוות כיסוי להמחאות שניתנו".

לדבריו, עקב סגירת העסקים, אין הכנסות, ההמחאות שנתנו לספקים לא מכובדות מחוסר כיסוי, ובעלי העסקים נותרו בפני שוקת שבורה.

בעקבות כך, רבבות חשבונות בנק של בעלי עסקים צפויים בתקופה הקרובה להפוך לחשבונות מוגבלים, לפי חוק שיקים ללא כיסוי, מה שעלול להביא לקריסתם המיידית.

"בנוסף אליהם", כותב מקלב, "רבבות אזרחים הוכנסו לתקופה ארוכה לבידוד בית, כאשר בתקופה זו נפגעה הכנסתם. בנוסף לכך, ישנם אלפי עובדים שפוטרו או יצאו לחופשה ללא תשלום. עד כה לא הוכרז אירוע חירום אזרחי. משכך, אין למפקח על הבנקים אפשרות להשעות את הגבלת חשבונות הבנק. אך סעיף 21(ב) לחוק קובע כי 'רשאי השר לקבוע סייגים לתחולת חוק זה, שיחולו בעתות חירום, לרבות בתקופת הכרזה על שעת חירום, אם סבר כי בשל דחיפות העניין לא ניתן לקבוע את הסייגים בדרך הקבועה בסעיף קטן'".

"לאור האמור, אבקש שתפעיל את סמכותך לפי סעיף זה ותקבע בתקנות, כי החל מיום תחולת צו הבריאות לא יחול צו צר השיקים ללא כיסוי. הוראה זו דחופה ביותר, בכדי לתת לבעלי העסקים ולאזרחים מרווח נשימה ומרגוע בתקופה קשה זו, באופן שהם יידעו שחשבונות הבנק שלהם לא יוגבלו, והם יוכלו לעסוק בשיקום העסק, במקום להתעסק עם הגבלת חשבונות הבנק", סיכם מקלב את מכתבו.