הרבנים הראשיים לישראל, הרב יוסף והרב לאו
הרבנים הראשיים לישראל, הרב יוסף והרב לאו צילום: דוברות הרבנות הראשית

הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף, פרסמו מכתב גלוי על דעת חברי מועצת הרבנות הראשית בנוגע לטבילה במקוואות בימים אלו.

"בימים אלו עם המאבק נגד נגיף הקורונה הגיעו אל שולחננו שאלת טבילת נשים לטהרתן.

לאחר שבררנו את הנושא, בהתייעצות עם הנהלת משרד הבריאות, עולה כי מקוואות הטהרה עומדים בכל התנאים הנדרשים ואין כל חשש חלילה להיפגע או להידבק. המקוואות מחוטאים ומפוקחים כראוי.

הגיע אלינו מידע שיש מי שרוצה להורות שאין צורך בימים אלו להיטהר ע"י טבילה במקווה ובפיו הצעה שבתנאים מסוימים אין צורך לטבול במקווה טהרה אלא אפשר גם בדרך אחרת.

ראינו את אשר כתב והננו להביע את דעתנו, דעת תורה, שאין להעלות על הדעת אפשרות כזאת. מאז ומעולם היו כאלה שהביעו דעתם הנפסדת בנושא חשוב זה, ורצו לומר שלכאורה אין הבדל בין 'מקווה טהרה' או מים שאובים באמבטיה בבית, ועוד ניסו לחזק טענתם שאמבטיה בבית הגיינית יותר.

על נשות ישראל לידע כי אין בטבילה באמבטיה או בבריכה שום טהרה, כל הרעיונות של כמות מים גדולה טובים רק לניקיון והגיינה ומי שעושה כן נשארת עדיין בטומאתה. עליה לדעת שכל עוד לא טבלה במקווה כשר הרי היא כנידה גמורה ואסורה לבעלה. טהרה כהלכתה היא כהוראת השולחן ערוך וכמסורת ישראל.

יודעים אנו את מסירות הנפש של נשות ישראל על שמירת טהרת הבית ואנו מחזקים בזאת את ידיהן, המשיכו לשמור על קיום ההלכה כראוי ואל תשעו אל דברי שקר והצעות שוא, כי בנפשנו הדבר".