מפרי בידוד חשופים לתביעה ומאסר

חשודים בהידבקות בקורונה המפרים את כללי הבידוד עשויים למצוא את עצמם חשופים לתביעה נזיקית או פלילית שאחריתה שנות מאסר.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"ב באדר תש"פ

מפרי בידוד חשופים לתביעה ומאסר-ערוץ 7
שוטרים בחליפות מגן
צילום: דוברות המשטרה

האם יש עילה לתביעת נזיקין מול מי שמפר בידוד ומסכן למעשה את החברה כולה? על השאלה הזו משיב עו"ד אורן מעוז, מומחה לדיני נזיקין, בחיוב מוחלט.

לדבריו מפרי הבידוד אינם חשופים רק לתביעת נזיקין אלא גם לכתב אישום פלילי. בראיון לערוץ 7 הוא מציין את סעיפי החוק הקובעים כי אדם המפיץ במעשה או במחדל מחלה העלולה לגרום לסכנת נפשות, "אדם שעושה זאת ברשלנות או בהתנהגות קלת דעת חשוף לשלוש שנות מאסר ואדם שעודה זאת במזיד עד שבע שנות מאסר".

לדבריו פרשנות החוק הפשוטה היא שהמזלזל בהנחיות חשוף לעונש מאסר של עד שלוש שנים, שכן המונח 'במזיד' נוגע למי שמבקש להפיץ במכוון מחלה במעין פיגוע ביולוגי.

עו"ד מעוז מציין כי במקרה של הליך פלילי הרי שהמדינה היא התובעת את האדם, בעוד בהליך נזיקי יכול כל אזרח שנפגע מהרשלנות לתבוע פיצוי על הנזק שנגרם לו. "אם נפגעתי או נדבקתי בגלל הרשלנות של מי שהפר בידוד וכתוצאה מכך נגרם לי נזק משני כמו נזק כלכלי וכו', אפשר לתבוע באופן אישי על הפרת הבידוד". במקרה שכזה מוטלת חובת ההוכחה של הנזק כמו בכל תביעת נזיקין רגילה, ולהערכתו של עו"ד מעוז במציאות הקיימת כיום לא קשה יהיה להוכיח את הפגיעה והנזק שכן קל היום לדעת מי מוגדר כחולה מאומת. "אין כאן רף הוכחה מסובך וקשה".

עוד שאלנו את מעוז האם אופן העברת ההנחיות על ידי ראש הממשלה ומשרד הבריאות הוא אכן כזה המחייב ככל הוראות והנחיות, וגם על כך הוא משיב בחיוב. "מדובר בהנחיות דינמיות. בכל יום יש החמרה בהנחיות שהופכות ליותר ויותר קשוחות. אני סבור שאנחנו צעד לפני סגר מוחלט. אולי מראש ידעו שנגיע לשם ואולי זו התפתחות יומיומית, אבל כיום ניתן לראות שאנשים מבינים שאנחנו לפני משהו מאוד גדול".

באשר לגובה התביעה האפשרית במקרה של נזק אישי מציין עו"ד מעוז כי הסכומים אינם מוגבלים ותלויים בגובה הנזק, ככל ששכרו של מי שנפגע מזלזול בהנחיות גבוה יותר ניתן לתבוע את הסכום שנגרע, אם רק ניתן להוכיח זאת בבית המשפט.