התקנות המחמירות נכנסו לתוקף

תקנות שעת חירום שאושרו בממשלה ביחס לאיסור היציאה מהבתים נכנסו לתוקף בשעה 8:00. עוד נכנסו לתוקף התקנות לצמצום מספר העובדים.

ערוץ 7 , כ"ו באדר תש"פ

התקנות המחמירות נכנסו לתוקף-ערוץ 7
פקחי משרד הבריאות אוכפים את הגבלות הקורונה
צילום: משרד הבריאות

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 נכנסו לתוקף הבוקר (ראשון) בשעה 8:00 לאחר שאושרו בסוף השבוע על ידי הממשלה.

לקריאת הנוסח המלא של התקנות לחצו כאן

הסעיף המרכזי בתקנות קובע כי "אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן – מקום מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות:

1) הגעה של עובד למקום עבודה, וחזרה ממנו;
2) הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;
3) קבלת שירות רפואי
4) תרומת דם;
5) הפגנה;
6) הליך משפטי;
7) הגעה לכנסת;
8) לצורך טיפול במסגרת רווחה;
9) פעילות ספורט של עד שני אנשים, ככל הניתן קבועים, או של אנשים הגרים באותו מקום;
10) יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים
11) יציאה לטקס דתי ובכלל זה לחתונה או להלוויה וכן יציאה לתפילה ויציאה לטבילה במקווה;
12) יציאה לצורך סיוע לאדם אחר שיש לו בעיה רפואית או קושי אחר הדורש תמיכה;
13) יציאה לצורך חיוני שאינו מפורט בפסקאות 1 עד 12".

התקנות כוללות בנוסף לכך גם כללי התנהגות במרחב הציבורי, ובראשם שמירה על מרחק של שני מטרים בין כל שני בני אדם שאינם מתגוררים באותו מקום.

עוד כוללות התקנות הוראות בנוגע לבתי העסק שמותר ושאסור לפתוח, ותנאים לפתיחתם של בתי עסק שמותר לפתוח אותם. תוקפן של התקנות הוא בשלב זה לשבעה ימים.

במקביל נכנסו הלילה בחצות לתוקף גם התקנות בנוגע להגבלת מספר העובדים במקומות עבודה פרטיים ובשירות הציבורי.