אדלשטיין לבג"ץ: בחירת יו"ר כעת - חוסר אחריות

יו"ר הכנסת אדלשטיין בתגובתו לבג"ץ: "מעולם לא נבחר יו"ר כנסת קבוע בשעה שהייתה אי בהירות כה גדולה באשר להרכב הקואליציה העתידית"

ערוץ 7 , כ"ו באדר תש"פ

אדלשטיין בכנסת
אדלשטיין בכנסת
צילום: עדינה ולמן

יועמ"ש הכנסת, עו"ד אייל ינון, הגיש לבג"ץ את עמדת הכנסת בנוגע לעתירות לבחירת וועדה מסדרת ויו"ר קבוע לכנסת שהוגשו בשבוע שעבר.

בעמדה שהוגשה ציין ינון כי בחירת הוועדה המסדרת הונחה על סדר יומה של המליאה בישיבתה הקרובה ביום שני, ועל כן אין צורך לדון בעתירות בנושא זה.

בנוגע למועד בחירת יו"ר הכנסת הציג ינון את עמדת יו"ר הכנסת אדלשטיין, ובהמשך הציג את עמדתו שלו.

בנוגע לעמדת אדלשטיין כתב ינון, "יו"ר הכנסת סבור כי בהתאם לנוהג בכנסת, נתון בידיו שיקול דעת בקביעת סדר היום של מליאת הכנסת (בכפוף כמובן להוראות התקנון שפורטו לעיל)".

"במקרה שלפנינו, סבור יו"ר הכנסת כי העלאת נושא בחירת יו"ר הכנסת על סדר יומה של מליאת הכנסת בעת הזו, ועוד בטרם מוצו הניסיונות להקמת ממשלת אחדות, תפגע אנושות במאמצים המתקיימים במקביל בימים אלה. לדעת יו"ר הכנסת, הקמת ממשלת אחדות רחבה בעת הזו היא צו השעה ויהיה זה חוסר אחריות מצדו לסכל מאמצים אלה על-ידי בחירת יו"ר הכנסת שלא בהסכמת שתי המפלגות הגדולות", הוסיף.

ינון ציין עוד כי יו"ר הכנסת "תומך עמדתו זו, בין היתר, בכך שמעולם לא נבחר יו"ר כנסת קבוע בשעה שהייתה אי בהירות כה גדולה באשר להרכבה של הקואליציה העתידית, וכי בכל המקרים שבהם נבחר יו"ר כנסת במועד מוקדם, היה זה כאשר ההכרעה בבחירות הייתה ברורה וחד-משמעית".

בהמשך הציג ינון את עמדתו אשר מצמצמת את יכולתו של אדלשטיין לדחות את מועד הבחירה, "בהתחשב בכך שיו"ר הכנסת המכהן מכוח עקרון הרציפות מחזיק בתפקידו זה כ"פקדון זמני" עד לבחירת יושב ראש קבוע לכנסת, ורוב מקרב חברי הכנסת מבקשים כי הכנסת תבחר יו"ר קבוע באופן מיידי, מרחב שיקול הדעת הנתון ליו"ר הכנסת בכל הנוגע לדחיית מועד זה, ככל שחולף הזמן, צריך להיות מצומצם יחסית".

נציין כי גם היועץ המשפטי לממשלה הגיש את תגובתו לעתירה בנושא בחירת הוועדה המסדרת, ובה ציין כי ישנה חשיבות בבחירת ועדה מסדרת בכנסת מוקדם ככל הניתן.

היועמ"ש ציין עוד כי החלת הוראת צו בריאות העם אינה מונעת, כאמור במכתבו של יו"ר הכנסת, את דיוני הכנסת ואת דיוניהן של ועדות הכנסת