מפקד חיל האויר, האלוף עמיקם נורקין
מפקד חיל האויר, האלוף עמיקם נורקין צילום: דובר צה"ל

השבוע הוצגו לראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, תחקירי אירוע ההצפה בבסיס חיל האוויר בחצור שהתרחש בחודש ינואר.

התחקיר הראשון היה סיכום צוות המומחים לאירוע ההצפה, והתחקיר השני בחן את עיתוי פרסום האירוע.

מתוך סיכום תחקיר צוות המומחים עולה כי על אף שהתפתחות מערכת מזג אוויר סוער הייתה ידועה בחיל האוויר, ובתוך כך גם בבסיס, לא בוצעה ההיערכות המתבקשת ולא נערכו כל הפעולות הנדרשות.

בנוסף, עולה כי במסגרת המעבר של בסיס שדה דב לבסיס חצור, טופלו תשתיות הניקוז בתוך הבסיס והדבר תרם להקטנת הפגיעה כתוצאה מההצפה. עם זאת, התוכניות המשותפות לשיפור תשתיות הניקוז בנחלים מחוץ לבסיס, בשיתוף משרד הביטחון ורשות הניקוז, לא מומשו לאורך שנים.

מפקד חיל האוויר קיבל את תחקיר צוות המומחים שהוצג לו וסיכם כי מדובר באירוע "חירום שבשגרה".

לדבריו, "כל אירוע או תאונה הינם ברי מניעה וכך גם אירוע זה".

כמו כן הוא הנחה להמשיך וליישם את כלל המסקנות העולות מהתחקיר, לרבות כתיבת פקודה חילית למצבי מזג אוויר קיצון, הן באוויר והן בקרקע. עוד הנחה על השלמת עבודת המטה ומימושה בנושא הסדרת תשתיות הנחלים, בשיתוף עם אגף התכנון ומשרד הביטחון.

בהתייחס לתחקיר עיתוי הפרסום, הציג מפקד חיל האוויר לרמטכ"ל את התחקיר אותו קיים בשיתוף עם דובר צה"ל והצנזורית הראשית לשעבר, שעסק בהטלת איפול צנזוריאלי על אירוע ההצפה בבסיס חצור.

מפקד חיל-האוויר הציג כי בבסיס חצור ובמטה חיל האוויר ניהלו מספר מאמצים מבצעיים בעת שאירעה הצפת הבסיס בחצור, והדבר גרם למענה בטחוני שגוי באשר לצורך בעיכוב הפרסום.

עוד הוסיף מפקד חיל האוויר, כי התכנון המקצועי במשימת ביטחון המידע היה שגוי, ולא היה צורך בבקשה מהצנזורה למנוע את הפרסום, למעט בשלב הראשון של האירוע, עד יום ו' בצהריים. מפקד חיל האוויר ציין כי הפרסום היזום תוכנן ליום ראשון בבוקר, אך לא התבצע כתוצאה מתקלה פנימית בחיל האוויר.

הרמטכ"ל קיבל את ממצאי התחקירים. בהקשר תחקיר עיתוי הפרסום הבהיר הרמטכ"ל כי פנייה לצנזורה לעיכוב פרסום או מניעתו חייבת להיעשות ב"חרדת קודש", וכי על כל בקשה לאיפול צנזוריאלי להישקל בכובד ראש ובשיקול דעת מחמיר.

בתוך כך, קבע הרמטכ"ל כי הבקשה של חיל האוויר מהצנזורה לעכב את פרסום האירוע מיום ה', 9 בינואר 2020 ועד יום ו', 10 בינואר 2020, הייתה נכונה. אולם, היה מקום להודיע לצנזורה ביום ו', 10 בינואר 2020, כי ניתן לפרסם את המידע לציבור. אי ההודעה לצנזורה הינה טעות של חיל האוויר.

הרמטכ"ל הדגיש כי מפרטי התחקיר עולה שמתחילת אירוע ההצפה ולכל אורכו, לא היתה כוונה להסתירו מהציבור. ההיפך הוא הנכון – הייתה כוונה ברורה לפרסמו. לצד זאת, כאמור, נעשו טעויות באופן ההתנהלות.

עוד קבע הרמטכ"ל כי התיאום ושיתוף המידע בין הגורמים המעורבים – חיל האוויר, הצנזורה הצבאית ודובר צה"ל – היו צריכים להיות הדוקים יותר.

כוכבי סיכם בדבריו כי צה"ל הוא "בית זכוכית" אשר הציבור צופה במתרחש בו ומצפה מהמשרתים בו ומהארגון כולו לאמות מידה גבוהות ולהתנהגות ערכית, מקצועית וישרה. הנושא מהווה נקודת חוזקה משמעותית של צה"ל, אך לצד זאת מטיל עליו מחויבות כבדה.

"צה"ל אינו חף מכשלים וטעויות, וכי חובתנו לתחקר, ללמוד, להפיק לקחים ולהציגם בשקיפות לציבור", דברי כוכבי".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו