בנקים יפנו מיוזמתם ללקוחות בלי אמצעי למשיכת מזומן או ביצוע פעולות

בנק ישראל הודיע על הקלות בצירוף לקוחות לביצוע פעולות מרחוק והנפקת כרטיסי דביט ללקוחות.

ערוץ 7 , ה' בניסן תש"פ

בנקים יפנו מיוזמתם ללקוחות בלי אמצעי למשיכת מזומן או ביצוע פעולות-ערוץ 7
כרטיסי אשראי
צילום: ISTOCK

בנק ישראל קרא לבנקים לאתר את לקוחותיהם המנהלים חשבונות בהם מתקבלת משכורת או קצבה, ולהציע להם לקבל כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי (דביט) או להתחבר לפעילות באתר הבנק או האפליקציה.

לקוחות שאין ברשותם כרטיס כלשהו המאפשר למשוך כספים ולבצע פעולות מרחוק מוזמנים לפנות לבנק שלהם ולבקש להצטרף לשירותים אלה.

בעקבות מגפת הקורונה, הפיקוח על הבנקים התיר לבנקים לשלוח הודעה ללקוחותיהם בערוצי בנקאות בתקשורת, להציע להם להצטרף לשירותים אלה ולהנחות אותם כיצד לבצע זאת, גם אם הלקוח לא חתם על ההסכם הנדרש לצורך כך.

כמו כן, על מנת לסייע ללקוחות אשר אין ברשותם כרטיס חיוב להתנהל בתקופה זו, התאגידים הבנקאיים רשאים לשלוח להם הודעות בערוצים אלה על מנת להציע להם להנפיק עבורם כרטיס חיוב.

בשיתוף עם איגוד הבנקים גובש מתווה למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי, לפיו הבנקים ינפיקו ללקוחות האמורים כרטיסי חיוב מיידי (דביט), אשר ישלחו אליהם בדואר. במקביל, ישלח ללקוחות הסכם עם הבנק לקבלת הכרטיס , עליו יתבקשו הלקוחות לחתום.

כמו כן, יובהר ללקוח, שעליו לחתום על ההסכם טרם הפעלת הכרטיס, והוא יתבקש למסור לבנק את ההסכם החתום או את העתקו בהקדם. ככל שלא יתקבל הסכם חתום כאמור עד מועד זה, כרטיס הדביט יפקע.

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים פועל כדי לאפשר את המשכיות השירותים הבנקאיים החיוניים לעת הזו ושוקד על מתן פתרונות למצבים שונים שנוצרים בעקבות מגפת הקורונה. הצעד של הנפקת כרטיס דביט ללקוחות שאין ברשותם כרטיס אשראי וצירופם לשירותים הבנקאיים שניתן לקבל מרחוק יגדיל את מספר הלקוחות שיוכלו לבצע פעולות בחשבון ללא הגעה לסניף ויסייע בשמירה על בריאות הציבור".