'השמאל במצב גרוע, אבל מקבלים השראה מתנועת ההתיישבות'