קרן אור של ערבות הדדית

הרב הראשי לצה"ל בטור לרגל חג הפסח בימי הקורונה, "צה"ל שומר על כשירותו המבצעית, אך בד בבד מבהיר כי כוחו ועוצמתו – בערבות הדדית".

תא"ל הרב אייל קרים , י"ט בניסן תש"פ

קרן אור של ערבות הדדית-ערוץ 7
הרבצ"ר הרב אייל קרים
צילום: דובר צה"ל

חכמינו ז"ל הצביעו על זיקה ישירה בין שמחת חג הפורים ובין חג הפסח, והגדירו זיקה זו כ"סמיכות גאולה לגאולה" (מסכת מגילה, דף ו'). לזיקה שבין פורים ופסח פנים רבות, ואחת מהן נחשפת בהלכותיו של הנשר הגדול, רבנו משה בן מיימון.

אחת מן המצוות המיוחדות לחג הפורים היא מצות מתנות לאביונים. הרמב"ם הציב מצוה זאת במוקד חג הפורים, וקבע שהיא עדיפה על מצות משלוח מנות. הרמב"ם מבהיר: "שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר: "להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים" (הלכות מגילה, ב' י"ז).

מנבואת ישעיהו למד הרמב"ם, שדווקא בעת השמחה הגדולה ביותר בחג הפורים – חובה על כל אחד ואחת להביט אל שולי החברה, ולהבטיח את שמחתם של אלה הזקוקים לסעד ולעזרה. זו, לדברי הרמב"ם, מידתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.

את אותם דברים בדיוק כתב הרמב"ם גם ביחס לשמחת החג והמועד, שאנו מצווים בה בשלושת הרגלים, ובכללם בחג הפסח. הרמב"ם מפרט את מצות שמחת הרגל, וגם במסגרת זו קובע: "וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים" (הלכות יום טוב, ו' י"ח). בהמשך דבריו מותח הרמב"ם ביקורת נוקבת מאין כמותה על מי שמרוכז בעצמו, ואיננו קשוב לצרכי הזולת.

הרמב"ם מלמד כי דווקא בתקופה מיוחדת זו, שבין גאולה לגאולה, נדרש כל אחד מאיתנו להביט אל הזולת. הדברים נכונים בכל שנה ושנה, אך לדעתי באופן מיוחד בשנה זו. בימים אלה, בין פורים לפסח, נקלעה מדינת ישראל, יחד עם כל יושבי תבל, לאחד האתגרים המורכבים שידענו בשנים האחרונות.

הנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה הן הנחיות מצילות חיים, ובראש ובראשונה קיימת חובה הלכתית, מוסרית, ערכית וכמובן גם חוקית לקיים אותן כלשונן.

אך בצד המשבר הקשה והכואב, ההתמודדות הלאומית עם התפשטות הנגיף חושפת מדי יום גם את הערבות ההדדית המופלאה במדינת ישראל. הצוותים הרפואיים, אנשי מד"א ועוד רבים – עושים לילות כימים במסירות נפש של ממש כדי לבלום את התפשטות הנגיף, וכדי להגיש סיוע ומרפא לחולים ולמבודדים.

אליהם מצטרפים מתנדבים רבים, במגוון רחב של תחומים, אשר עושים כל שלאל ידם כדי למלא את מחסורו של כל נזקק. זוהי ישראל היפה, שכולנו גאים להיות חלק ממנה.

גם חיילי צה"ל ומפקדיו נקראים בעת הזאת למשימה ייחודית: שלא אל מול פני אויב בשדה הקרב, אלא אל מול אויב בלתי נראה, שעלינו להדבירו מן העולם. חיילים וחיילות רבים מפיקוד העורף ומכלל יחידות צה"ל עוסקים אף הם בעת הזאת במשימות של ערבות הדדית: בסיוע לקשישים, בהשגחה על ילדי צוותים רפואיים, בהבטחת הביטחון הקהילתי יחד עם משטרת ישראל ועוד ועוד. צה"ל שומר על כשירותו המבצעית, אך בד בבד מבהיר כי כוחו ועוצמתו – בערבות הדדית.

המבצע להתמודדות עם נגיף הקורונה בצה"ל מכונה "קרן אור". אכן, בעיניי קרן האור הזורחת מתוך אפלת הנגיף היא קרן האור של הערבות ההדדית. מכוחה ובזכותה, אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, "מצמיח ישועות ובורא רפואות", שנזכה לימים טובים יותר, ולבריאות שלימה ואיתנה לכל אזרחי ישראל ולכל יושבי תבל.