חתן וכלה
חתן וכלה צילום: ISTOCK

מנין שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף? "אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן וקשין לזווגן כקריעת ים סוף" (בבלי, סוטה, ב'). רש"י מפרש שלקב"ה קשה לזווגן. וזה אינו מובן וכי קשה לפני הקב"ה לזווג זיווגים?

במדרש רבה על פרשת ויצא (סח', ד') מובא: "רבי יהודה בר סימון פתח 'א-לוקים מושיב יחידים ביתה' (תהלים סח', ז'). מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו אמר לה לששת ימים ... אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו אמר לה הקב"ה יושב ומזווג זיווגים אמרה לו... אף אני יכולה לעשות כן כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן אמר לה אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף... הלך לו ר' יוסי בר חלפתא מה עשתה נטלה אלף עבדים ואלף שפחות ... וזיווגה אותן בלילה אחת".

למחרת מצאה אותם, זה מוחו פצוע, זה עינו שמוטה, זה רגלו שבורה. החזירה את ר' יוסי בר חלפתא והודתה שאין א-לוקים כא-לוקי ישראל ושתורתכם אמת. ענה לה רבי יוסי בר חלפתא שהרי כבר אמר לה שבעיניה זיווג נראה קל אבל בעיני הקב"ה הוא קשה כקריעת ים סוף. 'א-לקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בַּכּוֹשָׁרוֹת 'מהו בכושרות בכי ושירות". מי שרוצה אומר שירה ומי שלא - בוכה ...

מנין שקריעת ים סוף אירעה בשביעי של פסח? בבית יוסף (או"ח, ת"צ) מובא בשם מדרש הרנינו שאין גומרים הלל בשביעי של פסח משום "מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה", כלומר שביום זה המצרים טבעו בים סוף מיד לאחר שחצו אותו בני ישראל. ראיה נוספת מובאת במסכת מגילה (י'): "לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים ואמר רבי יוחנן מאי דכתיב (שמות יד) ולא קרב זה אל זה כל הלילה בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה".

במדרש מכילתא (שמות, י"ד, י"ג) מובא שבעת שעמדו מול ים סוף, בני ישראל היו נבוכים. הים לפניהםוהמצרים מאחוריהם. בני ישראל יצאו בניסים גלויים ממצרים ופתאום הם נמצאים במבחן קשה מאד. מה לעשות? נחלקו ישראל לארבע כתות... הקב"ה אומר סעו לתוך הים. זה בלתי נתפס, מפחיד.הציל את המצב נחשון בן עמינדב שקפץ לים ונכנס עד שהגיעו המים לאפו ואמר "הגיעו מים עד נפש". רק אז נבקע הים ועבר הוא וכל בני ישראל (סוטה לז). עם ישראל עמד במבחן האמונה!

ב"הצלחה רבה לבני ובנות ישראל היקרים שיעמדו במבחן האמונה המורכב למי ומתי להינשא, יתפללו, יקפצו למים, ובס"ד יראו ישועות. ראיתי בחסידות ברסלב שסגולה להתפלל לקב"ה על נושאים קשים כקריעת ים סוף, בשביעי של פסח לפנות בוקר,  לשיר בשמחה את שירת הים (שמות טו, א-כז), ואח"כ להתפלל לזיווג הגון. יהי רצון שיתגשמו כל משאלות לבכם לטובה ותמצאו כל אחת וכל אחד מכם את זיווגו משורש נשמתו. חג שמח.

הרב פרופ' יעקב הכהן קרנר הוא ראש רשות המחקר במרכז האקדמי לב

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו