הרב שלום כהן
הרב שלום כהן צילום: יעקב כהן

בשל ההוראות החדשות המאפשרות לחזור ולקיים מניינים מצומצמים של עד 19 איש, מתעוררות סוגיות הלכתיות רבות.

בין הסוגיות ההלכתיות הנידונות היא שאלת השלמת פרשיות קריאת התורה שהחסירו בשבתות הקודמות עקב התפילה ביחידות, והאם ניתן להשלימם אף בימי שני וחמישי.

בפסק הלכה שמתפרסם היום מורה נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס ראש הישיבה חכם שלום כהן כי "מי שהתפלל ביחידות, לא חל עליו חיוב קריאת התורה כלל וממילא אינו צריך להשלים. אך ציבור שהתפללו במניין דרך המרפסות באופן המותר, ולא שמעו קריאת התורה, צריכים להשלים בשבת הקרובה את הפרשיות שהחסירו".

כמו כן פוסק הרב כהן כי "החיוב להשלים קריאת התורה הינו רק ביום השבת שבו נתקנה הקריאה ואין להשלים בימי שיני וחמישי".

במכתבו הדגיש כי "מי שאינו יכול להתפלל במניין תוך שמירה קפדנית בזהירות הנדרשת למנוע הסכנה – יוכל לסמוך ולהתפלל במרפסות באופן המותר כפי שהורנו".

את פסק ההלכה חתם מרן ראש הישיבה בברכה ובתפילה "ויה"ר שהקב"ה יאמר למשחית די, ונזכה בקרוב לשוב אל היכל ה' כבראשונה לבתי המדרשות ולישיבות הקד' ברוב עם להדרת מלכנו. אכי"ר".