הרב סדן: רב המאחד על המפריד בציונות הדתית

בחוברת חדשה קורא הרב סדן לכלל זרמי הציונות הדתית להתאחד מחדש תחת עקרונות הבסיס של שמירת דרך התורה ואמונה בראשית צמיחת גאולתנו.

עוזי ברוך - ערוץ 7 , ל' בניסן תש"פ | עודכן: 13:04

לאחר שורת מפגשים עם רבנים מובילים בציונות הדתית מוציא ראש מוסדות 'בני דוד', חתן פרס ישראל, הרב אלי סדן, לאור חוברת ובה הוא קורא לזרמי הציונות הדתית להתלכד ולהתאחד מתוך הבנה שהמאחד רב על המפריד. החוברת תופץ בשבוע הבא ברשת.

בראיון מיוחד לערוץ 7 מספר הרב סדן על הגורמים שהובילו אותו לכתיבת החוברת, על עיקריה ועל הסיכוי להביא לאחדות אמתית בין הקבוצות והזרמים השונים בתוככי הציונות הדתית ובשאיפה להוביל לאחדות עם ישראל כולו.

בראשית דבריו מתייחס הרב סדן לעקרונות הבסיסיים והאידאולוגיים המשותפים לכלל הציונות הדתית. "במשך הרבה שנים אני רואה בכאב לב את המחלוקות המתרבים בציונות הדתית ואיך ערכי הציונות הדתית מיטשטשים", מספר הרב. החוברת אותה כתב מחולקת לשני חלקים מרכזיים. בחלקה הראשון דן הרב במאחד שבציונות הדתית ובחלקה השני בבירור כמה מהמחלוקות המרכזיות המפלגות לכאורה את הזרמים במגזר זה.

על המאחד שבציונות הדתית מגדיר הרב סדן כשני עקרונות יסוד המיוחדים בחיבור שבהם, "העיקרון הראשון הוא שהמהות והזהות של העם היהודי נוצרו כשכולנו ביחד עמדנו תחת הר סיני ואמרנו 'כל אשר דיבר ה' נעשה'. משה רבנו אומר 'היום הזה נהיית לעם' והגמרא בברכות אומרת שכוונתו למעמד הר סיני. נהיינו לעם במעמד הר סיני שבו עמדו גם דתן ואבירם וקורח, אבל כולנו יחד אמרנו 'כל אשר דיבר ה' נעשה', וכל מי שמתבונן בפלא שבנצחיות עם ישראל מגלה שהנצחיות הזו מחוברת למסירות נפש לקיום תורה ומצוותיה".

"העיקרון השני הוא שברוך ה' חזרנו לציון אבל המדינה שנוצרה פה אינה בדיוק המדינה שחלמנו עליה כל הדורות. כתוצאה ממשבר רוחני שהתחולל בעם בסוף תקופת הגלות נוצרה מדינה שברובה היא חילות ורוב התנהלותה חילונית ויש אנשים שאומרים 'מה לנו ולמדינה'. הציונות הדתית היא אותה קבוצת אנשים שמזהה שבמדינת ישראל של ימינו מתקיימים נבואות הנביאים שניבאו על קיבוץ גלויות הפרחת שממות הארץ ותקומת עם ישראל בארצו ושמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו".

הרב סדן מבהיר כי הפנמת השילוב בין הדברים אינה פשוטה כלל ועיקר ואכן ישנם רבים שמזדהים עם החלק הראשון של אחדות ישראל סביב קיום תורת ישראל אך מתקשים לקבל את מדינת ישראל כפי שהיא, ומנגד ישנם האוהבים את מדינת ישראל וארץ ישראל אך אינם מקבלים את ערכי תורת ישראל. "החידוש ההיסטורי של הציונות הדתית, חידוש שיש לנו אחריות כלפיו וצריך לחדד אותו ולברר אותו, הוא שאדרבה, דווקא בגלל הנאמנות שלנו לדבר ה' בהר סיני אנחנו מסתכלים על המדינה הזו כהגשמת הציווי האלוקי של 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש'. אנחנו יודעים שזה לא קורה בדיוק ולמעשה אבל זה הצמח והמדינה הזו היא תחילת גאולת ישראל".

הרב סדן אינו שולל את ערך הרב-גוניות שבציונות הדתית בפרט ובעם ישראל בכלל, אך לדבריו ייחודה של הציונות הדתית הוא הבנת שני היסודות הללו כמשלימים זה את זה. "יש מי שלא מאמינים ביסודות הללו, אבל הם מכבדים אותנו ורוצים לשתף איתנו פעולה וגם אנחנו רוצים לשתף פעולה עם כולם, אבל הציונות הדתית היא מי שמרגיש את האחריות גם לתורה ומצוות וגם לתקומת העם היהודי בארצו וששניהם הם דבר אחד. זהו חידוש רוחני אידאולוגי המאפיין בינתיים אך ורק את הציבור הדתי לאומי ותפקידנו לפתח את האידאה הזו".

בדבריו מדגיש הרב סדן כי בכל אחת מהקבוצות השונות של הציונות הדתית רבנים גדולים וחשובים. "אני מביע את אמונתי שרב המאחד על המפריד", אומר הרב סדן ומצטט מתוך ספר חרדים של הרב אליעזר אזכרי, מגדולי מקובלי צפת, הכותב על מצוות ייחוד ה' כי כשם שה' אחד כך הוא ציווה לעמו להיות אחד והמצוות שבין אדם לחברו עושים את עם ישראל לגוי אחד בארץ, "ואם חלילה יימצא מחלוקת ופירוד בתוכם לא ישרה בתוכם", כותב הרב אזכרי ומצטט את רשב"י על הפסוק 'והוא באחד' ששכינה שורה בעם ישראל כאשר הוא באחדות ובשלום זה עם זה.

אחדות זו, מסביר הרב סדן, היא זו המביאה להצלחותיו של עם ישראל. דוגמה לכך הוא מוצא ברשימת החתומים על מגילת העצמאות, רשימת אישים המייצגים פלגים שונים וקוטביים בעם ישראל, שכמעט ואינם מסכימים על דבר ביניהם ועם זאת כולם חברו לחתימה על מגילת עצמאותה של מדינת ישראל. "מהנקודה הזו מתחיל הפלא הזה שנקרא מדינת ישראל".

"אני אומר את הדברים הללו כי אנחנו בתקופה מאוד קשה. הקורונה מעמידה בפנינו אתגרים רבים, חברתיים, כלכליים וגם האויבים מבחוץ עודם מאיימים, ואני סבור שהציונות הדתית צריכה לתת דוגמה לכולם איך מתאחדים. כולם צריכים להתאחד, חרדים וחילוניים ימין ושמאל, אנחנו צריכים להיות ביחד ואני מקווה שאכן נהיה ביחד ושהשיח הציבורי יהיה שיח של ביחד. אין בכוחי להשפיע על כל מה שקורה במדינה אבל לפחות לגבי הציונות הדתית זו מגמת החוברת שלי".

כמי שאלפי תלמידים עברו תחת ידו בין אם במכינת 'בני דוד' ובין אם בשאר מוסדות הרשת שהקים, מתייחס הרב סדן גם לאופן בו הוא רואה את הגיוון הרב שבין הבוגרים הרבים הפזורים בכל שדרות העשייה הישראלית לאורכה ולרוחבה של הארץ. "כל אחד מהבוגרים הוא אדם עצמאי שבנה את דרכו באופן עצמאי על גבי היסודות שהתחנך אצלנו. כשאני מתבונן בבוגרים אני חושב שמה שמאפיין אותם זו הרגשת האחריות והמסירות למדינה ולאומה ולקשר בין היחיד והכלל. המדינה היא לא חובה אזרחית פטריוטית אלא שתרומתי למדינה היא תמצית החיים שלי והאופן שבו אני מממש את שאיפותיי בחיים, ואת זה עושים בכל מקום, כל אחד לפי כוחו ולפי כשרונו".

האם אכן רעיון האחדות הכוללת בציונות הדתית, משימה לא פשוטה לכל הדעות, היא אכן ברת סיכוי? במענה לשאלה זו מתייחס הרב סדן לחלקה השני של החוברת, החלק בו הוא בוחן את הסוגיות העיקריות המפלגות את הקבוצות השונות בציונות הדתית. בבירור זה מגלה הרב סדן כי למעשה המחלוקות אינן במהות הדברים אלא בהבנת המציאות ובפרקטיקה. כך הדברים בנושאי מעמד האישה, אמנת מידן-גביזון, מעמד הרבנות הראשית ועוד. המגזרים כולם ורבניהם מסכימים לעיקרון הבסיסי שעם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל ומדינת ישראל הם דבר אחד ממש ו"זה דבר חשוב יותר מכל המחלוקות הפרטיות". משום כך קורא הרב סדן לעסוק במאחד, כלומר בעקרונות הבסיס ובשאלות שנותרו במחלוקת הוא מציע "לכנס את האנשים, לשבת יחד, לברר את הסוגיות באהבה אחווה שלום ורעות. מתוך כך שבעקרונות יש הסכמה ניתן לאחד".

לקראת תום הדברים מוסיף הרב סדן פרט חשוב נוסף והוא ההתייחסות לנטישת דרך התורה אצל רבים מבני ובנות הציונות הדתית. להבנתו אחד הגורמים המרכזיים למשבר זה הוא המציאות בה אין אחדות דעה של תורה והובלה ברורה אחת. "כשהמחלוקות בינינו מאבדות פרופורציה ונדמה שכאילו יש כאן עולמות נפרדים, מה שלא נכון והרוב מסכימים שזה לא נכון, זה גורם לצעירים לומר שכל אחד בוחר את דרכו והדבר מפורר את האפשרות להנחיל את האידיאה שלנו לדורות הבאים בצורה טובה. לכן האחדות הזו מאוד חשובה גם בהיבט הפרקטי של היכולת לחנך את בנינו ובנותינו בדרכה של הציונות הדתית".