המדיד של טבריה והאר"י

במרכז של טבריה מצוי בית הכנסת המפורסם של רבי חיים אבולפיא ובתוכו המקוה של האר"י והמדיד של טבריה. אחרי כמעט 30 שנה הוא שוב מלא.

קובי פינקלר , ב' באייר תש"פ

מפלס הכנרת עולה ועולה ועכשיו חסרים רק עוד כעשרה ס"מ לרום העליון. היכן מודדים והיכן בעצם מדדו כבר בעבר?

אז סוד גלוי הוא המדיד בדגניה ובמנהלת הכנרת אך סוד פחות גלוי וכמעט שאינו ידוע הוא שהמדיד נמצא בתוך מתחם בית הכנסת של רבי חיים אבולפיא בטבריה ושם גם המקוה של האר"י.

ירדנו לטבריה ובמרכז של טבריה התחתית , כמה עשרות מטרים משפת הכנרת, מצוי בית הכנסת המפורסם של רבי חיים אבולפיא שעלה ארצה מאיזמיר והגיע לטבריה בראש קבוצת יהודים גדולה.

טבריה
צילום: קובי פינקלר

שליט העיר באותם הימים דאהר אל עומר ערך לו קבלת פנים מפוארת הלבישו בבגדים יקרי ערך וכל שביקש אותו הרב לא החסיר דבר.

בעיר נבנה בית כנסת מפואר ויש האומרים הכי מפואר בארץ ישראל. עוד נבנו בעיר: בית המרחץ, חנויות, בית בד לשמן שומשומין וכמו שאמר חתנו של רבי חיים אבולעפיה ר' יעקב בירב "כל אנשי טבריה דשנים ורעננים שמחים אלי גיל כי הארץ שקטה מפחד רעה ואין מחריד".

ר' חיים התמסר להתפתחות טבריה ודאג למקורות פרנסה לתושבי העיר. הוא בנה את בית הכנסת "עץ החיים" על חורבות בית הכנסת העתיק שבו התפלל הארי הקדוש.

בשנת 1742 קיבל הרב איגרת מיהודי דמשק בה הם מבקשים את תושבי טבריה ללכת להתיישב בצפת או בעכו ,עוד נאמר באיגרת כי סולימאן,פחה דמשק מתכוון לצאת למלחמה ולכבוש את טבריה.

כוונתו היתה להרוג את דאהר אל עומר ולהחריב את בתי העיר ולפגוע ביהודים. ר' חיים אבולעפיה פונה עם האיגרת לדאהר וזה אומר לו כי זוהי רק תחבולה.

בחודש אלול ה'תק"ב (1742) פרצה מלחמה בין השיח דאהיר אל עומאר לבין פחה דמשק, סלימן. ובא בחיל גדול להרוס את חומות טבריה ובתיה. ר' חיים הוזהר מקודם ע"י מוקיריו בדמשק השר ר' חיים פרחי והגביר ר' יוסף לושאטי שהיו משולחני המלך. הפחה הגיע בחיל גדול והחנה את צבאו על אחד ההרים לא הרחק מן ההר שבו קבור ר' עקיבא.

​הוא החל להפגיז את העיר במשך שמונים וחמישה יום. על אף ההפגזות איש לא נפגע, וניסי ניסים מסופרים על הרב מימי המלחמה. בזמן ירי הבליסטראות היה ביד הרב מטה ועליו שמות הקודש והיה מורה עליהם במטהו ומסיט אותם לים כנרת וכך לא הזיקו להם.

​לאחר המצור הכבד עזב הפחה דמשק את הארץ ביום ד' כסלו ה'תק"ג (1743) והמצור התבטל. יום זה נקבע כיום שמחה לדורות ונקרא "פורים קטן של טבריה".

בפינת בית הכנסת מקוה מים הנושק אל מימי הכנרת. זהו גם מדיד המים של העיר. בכניסה לבית הכנסת במתחם עתיק וסגור לקהל מקור המים למקוה והמדיד של טבריה. מתחילת העונה עלה מפלס המים הנושק לכנרת ב2.5 מטרים. לראות ולא להאמין.

מקוה הארי
צילום: קובי פינקלר

כאשר נחזור לבתי הכנסת ולטיולים תשמעו את שאר הסיפור מחזן בית הכנסת יוסי רווח- בית כנסת "עץ חיים". כרגע המראות המצולמים יכולים לתת טעימה.