"זו גאווה" | גלויה אחרונה מהקרב

עמרם אלקיים הי"ד לחם במלחמת יום הכיפורים כאיש מילואים צעיר. קצת לפני נופלו שלח גלויה אחרונה לאשתו. כעת, הנכד שמעון עיבד והלחין.

קוביס , ג' באייר תש"פ

עמרם אלקיים הי"ד לחם בסיני במלחמת יום הכיפורים כאיש מילואים צעיר.

זמן קצר לפני נופלו שלח גלויה אחרונה לאשתו שרה, ולסלעית ויונית שתי בנותיו הפעוטות.

עמרם הי"ד נעדר במשך תקופה ארוכה, אשתו שרה שהפסיקה לשמוע ממנו שלחה לו גלויה שחזרה אליה עם הערה קצרה בשוליה – "חלל".

דבר קיומן של גלויות אלו לא נודע לבנותיו במשך שנים רבות. לפני מספר שנים הופתעו לקבל את הגליות המרגשות מדודם שאצלו היו שמורות כל השנים הללו.

לקראת יום הזיכרון , נכדו שמעון שמחי עיבד והלחין את שתי הגלויות לשיר מרגש לזכרו ולעילוי נשמתו.