ראש השב"כ נדב ארגמן: רק בעוצמה ננצח את הקורונה תקשורת שב"כ

בעת הזו וביום הזה, אני מבקש לומר כמה מילים על משמעות המושג "עצמאות" וחיבורו למציאות חיינו.
עצמאות היא ריבונות, אבל אין היא נשענת רק על עוצמה צבאית ועל מעמד מדיני.

חוזקותיה של מדינה נמדדות בחוסן ובעמידות של המערכות הפנימיות, בלכידות הלאומית, בסולידריות האזרחית, ובתחושות השיתוף וההזדהות. ביכולת להניח בצד את הויכוח הפנימי ואת המחלוקות השונות, ולהתגייס למטרה משותפת.

אלו הן העוצמות שסייעו לנו להשיג את עצמאותנו לנצח במערכות קשות, ולהגיע להישגים בתחומים כה רבים. זה גם מה שאיפשר לנו להתמודד בהצלחה, לאורך כל שנות המדינה מול מצבי חירום ומשברים.

כעת אנו מצויים בשעת משבר. ההתמודדות איננה מול סכנה ביטחונית, אלא מול אויב חדש שמאיים עלינו ברמה הבריאותית, הכלכלית והחברתית. קו החזית כיום הוא המאבק בקורונה. בריאות היא חוסן לאומי שיש להגן עליו, ואנו בשירות לוקחים חלק במאמץ ומגייסים למטרה זו את יכולותינו המבצעיות, הטכנולוגיות והאנושיות.

אין זו פעילות שגרתית, ובוודאי לא כזאת שאנו מורגלים בה. אבל בעת הזו, היא מהווה חלק בלתי נפרד מההגנה על הביטחון הלאומי.

המגיפה היא איום שעלינו לסכל ואין דרך לעשות זאת מלבד גיוס כל היכולות והמשאבים, בנחישות ובמקצועיות, כפי שאנו יודעים לעשות, תוך חיבור כוחות ומאמץ משותף עם מערכות וגורמים נוספים.