שגרת קורונה
מערכת החינוך תיפתח במלואה ביום ראשון

בתי הספר והגנים ייפתחו למעט באזורים שהיו מוגבלים במהלך החודשיים האחרונים, וכן אזורים נוספים שהיו מוקדי תחלואה.

עדו בן פורת , כ' באייר תש"פ

בית ספר
בית ספר
צילום: istock

ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את מתווה פתיחת מערכת החינוך, ולפיו בתי הספר וגני הילדים ייפתחו במלואם ביום ראשון הקרוב, החל מגיל לידה, למעט אזורים שמהווים מוקד תחלואה.

הכוונה היא לאזורים שהיו מוגבלים במהלך החודשיים האחרונים וכן אזורים נוספים שהיו מוקדי תחלואה.

המתווה גובש במשותף על ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה רונן פרץ, המל"ל, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.

נקבע כי לקראת ה-1 ביוני תתבצע הערכת מצב נוספת כדי לבחון את רשימת הערים בהן קיימת תחלואה גבוה.

תתבצע הקפדה מלאה על היגיינה בהתאם להנחיות של משרד הבריאות אשר תכלול, בין היתר, שטיפת ידיים והפרדה מיטבית בשירותים.

כל תלמיד יציג הצהרת בריאות בכניסה לבית הספר. התלמידים יחבשו מסיכה בשטחים הפתוחים במהלך ההפסקות. תלמידי כיתות ד׳ ומעלה יחבשו מסכות גם בשיעור עצמו.

בהפסקות האוכל תהיה הקפדה על מרחק פיזי של שני מטרים בין אדם לאדם. ההפסקה בין השיעורים תהיה מדורגת.

עוד הוחלט כי בתי הספר והגנים יפעלו להעביר את מירב הפעילויות למקומות שמאפשרים מרחק של שני מטרים. מסגרות בהן תתגלה תחלואה ייסגרו בהתאם לסדר הפעולות שיקבע משרד הבריאות. במקביל יוקם צוות מצומצם להערכות מערכת החינוך לגל תחלואה נוסף.