הפרקליטות: על נתניהו להתייצב לפתיחת משפטו

הפרקליטות הודיעה לסנגוריו של נתניהו כי היא מתנגדת לבקשתו שלא להתייצב לדיון הקראת כתב האישום בפתיחת משפטו ביום ראשון הקרוב.

ערוץ 7 , כ"ה באייר תש"פ

יתייצב בבית המשפט? בנימין נתניהו
יתייצב בבית המשפט? בנימין נתניהו
צילום: Flash90

הפרקליטות הודיעה היום (שלישי) כי היא מתנגדת לבקשתו של נתניהו שלא להתייצב לדיון הקראת כתב האישום בפתיחת משפטו ביום ראשון הקרוב.

עו"ד יהודית תירוש, מנהלת מחלקת מניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב, הודיעה "המאשימה אינה רואה מקום לשנות מהחלטות בית המשפט הנכבד בדבר התייצבות הנאשמים לדיון ההקראה", נאמר בתגובה.

תירוש ציינה, "הנחת המוצא בהליך הפלילי היא כי נאשם נוכח במהלך ניהול המשפט בעניינו. כך קבע המחוקק... וכך גם קבע בית המשפט העליון".

"לנוכחות הנאשם במשפטו חשיבות גם בהיבט של מראית פני הצדק ואמון הציבור בהגינות ושוויוניות ההליך הפלילי ביחס לנאשמים כולם" הוסיפה תירוש וציטטה את דברי נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק: "נוכחות נאשם במשפטו אינה אך ביטוי לאוטונומיה של הרצון הפרטי שלו. נוכחות נאשם במשפטו היא ערך ציבורי. ביסוד ערך זה מונח הצורך לקיים את 'הצדק בהדרו' ואת 'מראית פני הצדק' גם יחד".

לדבריה, "הדברים בדבר מראית פני הצדק מתעצמים ביתר שאת בשעה שעסקינן בדיון הקראה שהינו הדיון הפותח את משפטו של הנאשם. דיון הקראה אינו דיון טכני. הוא מהווה פתיחה של המשפט ויש לכך משמעויות משפטיות הקבועות בדין".

"אין בטעמים שהוצגו בבקשה כדי להצדיק את התוצאה החריגה של היעדרות נאשם מפתיחת משפטו", קבעה תירוש אך ציינה "תגובה זו מתייחסת אך לדיון ההקראה, ומובן כי אין באמור משום הבעת עמדה ביחס לבקשות אחרות, אם וככל שיוגשו, בהתייחס לסוגי דיונים אחרים".

כתב האישום מייחס לראש הממשלה עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בתיקים 1000, 2000 ו-4000. בראש הרכב השופטים שידונו במשפט תעמוד השופטת פרידמן-פלדמן, יחד עם השופטים משה בר-עם ועודד שחם.