משבר הקורונה: התמ"ג התכווץ ב-7.1%

הלמ"ס מפרסמת אומדן ראשון של התמ"ג לרבעון הראשון של שנת 2020, ממנו עולה כי התוצר המקומי הגולמי ירד ב- 7.1% בחישוב שנתי.

ערוץ 7 , ב' בסיון תש"פ

משבר הקורונה: התמ"ג התכווץ ב-7.1%-ערוץ 7
קורונה
צילום: איסטוק

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, ירד ברבעון הראשון של שנת 2020 ב- 7.1% לעומת הרבעון הקודם (לאחר עלייה של 4.6% ברבעון הרביעי של 2019).

ירידה זו שמקורה בעיקר בהשפעת נגיף הקורונה הינה הגבוהה ביותר בעשרים שנה האחרונות (בהתאם למתודולוגיה הנהוגה כיום בחשבונות הלאומיים) גם ביחס לירידות שידע המשק בשנת 2001 וברבעון האחרון של שנת 2008.

התוצר המקומי הגולמי ללא מיסים נטו על היבוא, שלא הושפע מהירידה ביבוא מכוניות הנוסעים ירד אף הוא בצורה חדה בשיעור של 4.6%.

נתונים אלו עולים מסיכום האומדנים הראשונים של החשבונות הלאומיים לרבעון הראשון 2020 המתבסס על נתונים חלקיים שהתקבלו עד עתה.

עם זאת, בלמ"ס מסייגים ומציינים כי באומדן זה יתכנו עדכונים גדולים יותר מהרגיל בגלל איכות הנתונים שהתקבלו לאור המצב במשק.

יבוא הסחורות והשירותים ירד ברבעון הראשון השנה ב- 27.5% בחישוב שנתי (7.7% בחישוב רבעוני), לאחר עלייה של 11.3% ברבעון הקודם.

ירידה זו מבטאת ירידה של 51.2% ביבוא השירותים (16.4% בחישוב רבעוני) ירידה חדה זו מורכבת מירידה של 85.2% ביבוא שירותי תיירות (38% בחישוב רבעוני) לאחר עלייה של 61.2% (12.7% בחישוב רבעוני) ברבעון הרביעי של 2019, כאשר יבוא השירותים האחרים ירד ב 23.3% (6.4% בחישוב רבעוני).

יבוא הסחורות האזרחיות ירד ב- 15.0% ברבעון הראשון של שנת 2020 לאחר עלייה של 23.4% ברבעון הרביעי (5.4% בחישוב רבעוני).

בנוסף היבוא הביטחוני ירד ב- 82.0% בחישוב שנתי (34.9% בחישוב רבעוני), יבוא היהלומים עלה בצורה חריגה ברבעון הראשון של שנת 2020 כך שיבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים ירד ברבעון הראשון של 2020 ב- 36.1% בחישוב שנתי (10.6% בחישוב רבעוני).

סך המקורות שעמדו לרשות המשק מתוצר מקומי ומיבוא ירד ב- 12.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 7.1% ברבעון הקודם.

ההוצאה לצריכה פרטית שנפגעה קשה מאוד מנגיף הקורונה ירדה ב-20.3% ברבעון הראשון של שנת 2020 בחישוב שנתי (5.5% בחישוב רבעוני), שפירושו ירידה של 21.7% בהוצאה לנפש.

הירידה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון הראשון של 2020 משקפת ירידה של 14.6% בצריכה פרטית שוטפת לנפש (ההוצאות למזון, משקאות וטבק, לשירותים אישיים, לדיור, לדלק וחשמל לאחזקת בית, ולמוצרי תעשייה לצריכה שוטפת) :

ההוצאה לצריכת השירותים השונים לנפש ירדה ב- 33.8% בחישוב שנתי (9.8% בחישוב רבעוני) השפעת נגיף הקורונה הביאה לירידות גבוהות במיוחד בשירותי ההובלה (הן בארץ והן בטיסות לחו"ל), בשירותי האירוח ובשירותי התרבות והפנאי.

מנגד הסעיף היחיד שרשם עלייה משמעותית בצריכה הפרטית לנפש הינו צריכת המזון המשקאות והטבק שעלה ב- 5.8% בחישוב שנתי ברבעון הראשון השנה.

בלמ"ס מציינים בהקשר זה כי נגיף הקורונה השפיע על הכלכלה העולמית וגרם לירידות חדות יותר או פחות של התמ"ג ברוב המדינות כאשר מידת השפעתו תלויה בין היתר במועד שבו הטילו הממשלות את ההגבלות על המשק.

עוד מציינים שם, כי מגפת הקורונה שהתפשטה בישראל העמידה אתגרים רבים על אופן חישוב אומדני החשבונות הלאומיים ומדידת התוצר המקומי גולמי במשק.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השקיעה מאמצים רבים כולל בחינת ההנחיות הבינלאומיות בנושא והתאמתן לישראל על מנת להבטיח שאומדנים ראשונים אלה המתייחסים לרבע הראשון של 2020 יהיו מהימנים ככל שניתן. יחד עם זאת, תתכן השפעה של המצב על איכות הנתונים, דבר שיכול לגרום לשינויים גדולים יותר מהרגיל באומדנים הבאים.