שבס הורשע בדצמבר 2000 בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעבירות של מרמה והפרת אמונים ובניסיון ללקיחת שוחד והשופט אדמונד לוי גזר עליו אז שנתיים מאסר בפועל ושנה מאסר על תנאי לתקופה של שלוש שנים וכן קנס של 50,000 שקלים.

במהלך המשפט הציגה ב"כ המדינה בפני בית המשפט פרשיות שונות הנוגעות לשבס ובעיקרן שתי פרשות מרכזיות.

בפרשה הראשונה הואשם שבס כי עם תחילת כהונתו כמנכ"ל משרד ראש הממשלה ובמשך כשנה וחצי קיבל לידיו במזומן סכום של כ- 113,000 ש"ח מחשבון ניירות ערך שניהל עבורו חברו משה שטרן. מהראיות עלה כי מיום פתיחת החשבון ועד לסגירתו במחצית שנת 1995 הפקיד בו שטרן סכום של כ-300,000 ש"ח מכיסו. שבס הואשם כי בשעה שהחשבון נוהל ושטרן הזרים אליו כספים שבס בתמורה ניצל את מעמדו הרם ודאג לקדם את האינטרסים הכלכליים של חברו תוך מניפוליציה ביחסי החוץ של מדינת ישראל.

כן טענה המדינה כי שבס אמור היה להנות מפירות אחת העסקאות שאותם יזם שטרן ולהפיק ממנה סכום הנאמד על 5-10 מיליון דולר. בפרשה זו הורשע שבס במחוזי במרמה והפרת אמונים ובניסיון לקבלת שוחד. התביעה הכללית הדגישה אז כי בעיניה מעשי המרמה בפרשה חמורים אף יותר מהניסיון לקבלת שוחד בשל נסיונו של שבס לנצל את מעמדו כמנכ"ל משרד ראש הממשלה ולפעל מאחורי גבו של ראש הממשלה אז רבין כדי להשיג את רצונותיו.

על כך ערער שבס לבית המשפט העליון וכעת כאמור זוכה.


הפרשה השניה אשר יוחסה לשבס ועליה זוכה בבית המשפט המחוזי הואשם כי קידם ענינם של שניים מחבריו שעימם היה קשור גם ביחסי עבודה פרטיים. בעיקר היה מדובר בפעולות שנועדו לקדם את טיפולן של מוסדות התכנון בשני פרוייקטים של בניה שיזמו שני החברים. שבס זוכה בבית המשפט המחוזי באשמה זו. המדינה היא שהגישה ערעור בבית המשפט העליון בטענה שיש להרשיעו בפרשה זו בעבירה של מרמה והפרת אמונים. בהחלטתם קבעו פה אחד השופטים: מצא, דורנר ונאור לקבל את ערעורו של שבס בפרשייה הראשונה ודחו ברוב דעות את ערעורה של המדינה בנוגע לפרשייה השניה.

בפסיקתם קבעו השופטים: "אף שקיים חשד כי לשבס היה ענין אישי בעסקה המתוכננת עם המדינה הזרה לא נמצאו ראיות חד משמעויות לביסוסו של חשד זה מעבר לספק סביר". בית המשפט מתח ביקורת על כך ששבס פעל מתוך ניגוד ענינים אולם הוסיף וקבע כי על רקע כלל נסיבות הענין חומרתה של התנהגותו לא הגיעה לדרכה המספיקה הרשעה בפלילים אלא לכל היותר העמדה לדין משמעתי. זאת במיוחד לאור העובדה שראש הממשלה רבין, אשר הטיל על שבס לטפל בעסקה היה מודע לניגוד הענינים ולא הוכח כי שבס הסתיר ממנו דבר מה.

בית המשפט הדגיש כי בשל אופיה הגורס של עבירת המרמה והפרת האמונים יש לנהוג בזהירות רבה בהרשעת עובד ציבור בה ויש להשמר מהפיכת כל סטיה מן השורה לעבירה פלילית.

עם הודעת בית המשפט על הזיכוי פרץ הקהל שהיה באולם בית המשפט במחיאות כפיים.
שמעון שבס עצמו בצאתו מאולם הדיונים אמר כשהוא נרגש ודומע כי:"במשך שש וחצי שנים .. החברים האלה עשו כל מאמץ להרשיע אותי.. והגישו כתב אישום נוראי ,מטופש ורשלני... 8 אישומים נוראיים. לא ידעתי שאני הוא זה שמוזכר בכתב האישום.... האשימו אותי באשמה חסרת שחר... בית המשפט העליון קיבל החלטה אמיצה מאד אחרי שש וחצי שנים, אחרי 2,400 לילות ללא שינה"

עם תום הדיון אמרה בתו של ראש הממשלה המנוח, דליה רבין פילוסוף:"אנחנו חיים בתחושה שנעשה כאן עוול נוראי וסבורים כי אילו יצחק רבין לא היה נרצח לא היו עושים זאת. בית המשפט קבע שיצחק רבין ידע הכל. זהו יום גדול עכשיו נצא לחגוג".

עורך הדין מיכה פטמן אשר ייצג את שבס בערעור אמר כי אנשים מסויימים בפרליטות ניהלו מרדף פוליטי אחר שבס ללא כל הצדקה ותוך עיוות הדין וניצלו את העובדה כי ראש הממשלה המנוח לא יכול היה לתת עדות אשר תסתור את הפרטים. "כתב האישום לא היה צריך להיות מוגש מלכתחילה. אנו מאושרים החלטת בית המשפט מחזירה את האמון במערכות החוק והצדק ואילו שבס פעל מאחורי גבו של רבין ביה מופרך ובית המשפט זיכה אותו מהאשמה זו".

עוד אמר עו"ד פטמן, כי יש לבדוק בדחיפות כיצד מעמידה המדינה לדין בכירי צבור על לא עוול בכפם וכן לבדוק כיצד יתכן שמנוהלת חקירה ללא שעדים מרכזיים המעורבים בתחנה אף נחקרים כלל. "יש לעשות בדק בית דחוף בפרקליטות".

ראש הממשלה שרון התקשר לשבס עם הוודע דבר הזיכוי והשניים שוחחו בקצרה. ראש הממשלה בירך את שבס וזה בתגובה הודה לו. "המון תודה, אני יודע שאתה מרוצה היו לי שנים נוראיות כל האישום נגדי עסק בתקופה שהייתי עם יצחק הוא לא היה איתי כאן, אם הוא היה בחיים לא היה אישום ולא היתה הרשעה".