בבית מדרשו של הרב ישעיהו הדרי חברו יחדיו עולמות השירה והזמן. במעגל השנה שיבץ הרב הדרי ניגונים, ולכל חג הוצמד השיר המאפיין אותו.

כך נוצר מעין 'פס-קול' מוזיקלי של ישיבת הכותל, אשר צליליו נשמעים עד היום בין כתליה ומוסיפים להתנגן באוזני בוגריה, כפי שמעידים רבים מהם, אף שנים רבות לאחר עזיבתם.

על גבי 'פס-הקול' ייחודי זה, שמור מקום של חיבה לקול שירה של ירושלים: "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך". שיר זה, בלחנו של ר' שמואל שלום ריבלין, היה מושר בעת ההליכה מבית המדרש לכותל המערבי בבוקר חג השבועות (ובשנים המוקדמות אף בשמחת תורה).

לאחר תפילת שחרית היו בני הישיבה מסתדרים שורות שורות כשרבם בראשם ויורדים, ספק הולכים ספק רוקדים, להתפלל מוסף אצל הכותל. קול רקיעת הרגלים, המתרוממות בשמחה בהליכה בית ה', שימש אז מעין רקע מופלא לניגון המתפרץ ועולה.

כשעסק הרבי הדרי בלימוד מזמור זה היה עומד על אופן האמירה הייחודי לו – חזן וקהל, זה אומר ואלו עונים לו. כך היה דורש וכך היה מקיים: הרב הדרי, הצועד בראש הרוקדים, היה נושא את קולו ברמה ומנגן פסוק פסוק, ברגש עצור ומתפרץ, וכולם היו עונים לו: 'שמחתי באומרים לי בית ה' נלך'. מתח הלימוד הקדוש של ליל חג מתן תורה, הותמר לשירת האהבה לירושלים ורומם את הנפש.

צלילי ניגון זה הדהדו בעוצמה בליבו של הרב הדרי וברחובות ירושלים, בעת העליה לרגל לאחר שחרור העיר בשנת התשכ"ז, וכך הוא מספר:

"האות ניתן ביום השלישי (השמיני לשחרור העיר) לחודש השלישי בהיות הבוקר, כשנהרות אדם של מאתיים אלף יהודים עשו דרכם לכותל. דרך זו עשינו בריקוד ברחובות ירושלים החדשה – וכי אפשר היה להלך שפי?! – סובבים ורוקדים סחור סחור ממורדות השילוח עד בואכה שערי ירושלים המקודשת. והשיר שהיה כבוש באיתכסיא וממתין על פתחי הלב והשפתיים נענה לפסיקתו של הרמב"ם 'וכשהם בדרך הם הולכים וקוראים שמחתי'. דומה, שרוממות רוח כזאת עתידה לחזור רק כשיתקיים כפשוטו 'בית ה' נלך'."

את מרבית הניגונים והשירים שלימד הרב הדרי במהלך השנים, כמעט ולא ניתן למצוא, היות שלא נערך להם עיבוד מוזיקלי ומלבד הקלטות מזדמנות הם לא השתמרו. כעת יצא לדרך פרוייקט ייחודי של בני המשפחה להקלטת שירים אלו, ושיר זה – 'שמחתי באומרים לי' – הוא הראשון לצאת לאור. בסינגל אף שולבו קטעים אוטנטיים משירת בני הישיבה בעת ההליכה לכותל, בהם נשמע קולו של הרב הדרי.

שיר זה, בלחנו המקורי של ר' שלמה זלמן ריבלין, שהושר שנים רבות על ידי הרב הדרי זצ"ל, שוב נשמע מתנגן לו בערב חג השבועות, וכפי שחתם הרב הדרי: "החוט המשולש של שירת 'שמחתי' לא ניתק והוא הולך ומשתזר במועדים וברגלים הבאים לקראתנו לשלום עד לשיר החדש בקבלת פני האדון השב להיכלו".