יעקב ליצמן
יעקב ליצמן צילום: פלאש 90

הממשלה אישרה הבוקר (ראשון) את הרחבת סמכויות משרד הבינוי והשיכון, והעברת מספר גופים מאחריות משרד האוצר לאחריות המשרד.

שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן ברך על ההחלטה להעביר את רשות מקרקעי ישראל, מטה הדיור, ודירה להשכיר, לאחריות משרד הבינוי והשיכון.

"בכך נוכל להאיץ את פתרונות הדיור בישראל, תוך ריכוז ותיאום כל גורמי הנדל”ן, באיתור ופיתוח שטחים לבנייה למגורים, לתעשייה ולחקלאות, בצורה מקצועית ונכונה. העברת מטה הדיור כחלק ממשרד הבינוי והשיכון תעניק את הכלים הנכונים הדרושים למימוש מדיניות אחידה ונכונה בנושא מקרקעין, בנייה ודיור", ציין ליצמן.

על פי ההחלטה, רשות מקרקעי ישראל תעבור ממשרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון ושר הבינוי והשיכון יכהן כיו"ר מועצת רשות מקרקעי ישראל ויקבל תחתיו סמכויות שהוקנו לו בהתאם לחוק רשות מקרקעי ישראל.

בין תפקידיה המוגדרים, רשות מקרקעי ישראל אמונה על הקצאת קרקעות למטרות מגורים, למטרות ציבוריות, דיור בהישג יד, דיור ציבורי, תעסוקה ושטחים ציבוריים פתוחים, דרכים, כבישים וכן למטרות אחרות במקומות ובהיקפים הנדרשים על פי צורכי המשק, החברה והסביבה, לרבות צרכים עתידיים; רכישת קרקעות וסיוע למדינה בהפקעת קרקעות לפי כל דין; שמירת זכויותיהם של הבעלים במקרקעי ישראל; קידום הרישום של הזכויות במקרקעי ישראל בפנקסי המקרקעין; מתן שירותים לבעלי זכויות במקרקעי ישראל ועוד.

עוד הוחלט על העברת מטה הדיור למשרד הבינוי והשיכון, למעט בנושאי תכנון. 12 עובדי מטה הדיור לרבות הנלוות, התקציבים והאמצעים הנדרשים לפעילותם יועברו למשרד.

חברת דירה להשכיר, החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ- תעבור לסמכות שר הבינוי והשיכון, אשר יהיה אחראי על שטח הפעילות של חברת דירה להשכיר.