גן ילדים. אילוסטרציה
גן ילדים. אילוסטרציה צילום: ISTOCK

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ, קורא לעודד הסכמות בין הורים לילדים לבין בעלי גני הילדים הפרטיים, ולחלק ביניהם, בצורה הוגנת ככל שניתן, את הנזק שנגרם בעקבות משבר הקורונה ואת הסיכונים לנזק עתידי במקרה של "גל שני".

במענה שנשלח לפניית ארגון גני הילדים הפרטיים בעניין, כותבת עו"ד רני נויבואר מהמחלקה האזרחית בייעוץ וחקיקה, כי "דווקא מתוך ההבנה כי במרבית הגנים הגיעו הצדדים להסכמות הוגנות, נבקש להבהיר כי אנו מוצאים קושי משפטי משמעותי בתופעה של שינוי החוזה באופן חד-צדדי מטעם הנהלת הגן, כך שההורים יישאו במלוא הנטל של הסיכון או הנזק או ברובו המכריע, ותוך התניית שהות הילד במסגרת החינוכית בהסכמה של הוריו לשינוי האמור".

נויבואר מציינת במכתבה, כי בהמשך לעבודת הצוות הבין-משרדי לבחינת השפעת הקורונה על קיום חוזים, הייעוץ המשפטי לממשלה והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן רואים בחיוב את ההסכמות שאליהן הגיעו הנהלות הגנים עם ההורים, בעניין חלוקת הנזק בין הגנים להורים בעקבות המשבר.

עם זאת, במכתב צוין שמפניות שהתקבלו בייעוץ וחקיקה שבמשרד המשפטים וברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, עולה שיש הנהלות גנים מסוימות שדורשות, כתנאי להמשך פעילות הגן, כי במקרה של הפסקת פעילות הגן עקב "גל שני" או יציאתו של הילד או הגן כולו לבידוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ההורים יחויבו בהמשך תשלום מלא או חלק משמעותי ממנו.

בעניין זה נכתב כי אין מקום לשינוי חד-צדדי של ההסכמים עם ההורים, ואין להתנות את חזרת הילדים לגן בדרישה של תשלום מלא מההורים. אין להתעלם מכך, שהחוזים בין ההורים להנהלת הגן, נכרתו בתחילת השנה עבור שנת הפעילות המלאה של הגן, ושינויים בחוזה במהלך השנה צריכים להיעשות באופן מוסכם ותוך שיח בין הצדדים, בתום-לב ולפי הכללים המקובלים בתחום הטיפול בילדים, בפרט לאור יחסי האמון המיוחדים בין הצדדים שמחייבים את שניהם לגלות התחשבות במידה מרובה.

משמעות הדבר היא כי הגננות יימנעו מהטלת הוצאות על ההורים באופן חד-צדדי, ובמקביל הציפייה מההורים היא כי יימנעו עד כמה שניתן מביטול חוזים בשל המשבר, שלא בהתאם לתנאי הביטול הרגילים.