כך מציעה ח"כ שרן השכל לפצל את תפקיד היועמ"ש

תובע כללי בנפרד ויועץ משפטי בנפרד, כך נראית הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ״ש של חברת הכנסת שרן השכל.

ערוץ 7 , כ"ד בסיון תש"פ

כך מציעה ח"כ שרן השכל לפצל את תפקיד היועמ"ש-ערוץ 7
שרן השכל
צילום: יוני קמפינסקי

הצעת חוק של סגנית יו״ר הכנסת חברת הכנסת שרן השכל (הליכוד) לפיצול תפקיד היועמ"ש אושרה על ידי נשיאות הכנסת ובכוונתה של השכל להעלות אותה בקרוב להצבעה במליאת הכנסת.

ההצעה הקוראת לפצל את תפקיד התובע הכללי מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ומגדירה את התובע הכללי כישות נפרדת ועצמאית שאינה כפופה ליועץ המשפטי לממשלה, וככזו המנהלת באופן אוטונומי את פרקליטות המדינה.

היועץ המשפטי לממשלה יהווה סמכות מייעצת בכל הסוגיות המשפטיות הנוגעות לממשלה ולא יעסוק בתביעה הכללית. בכך תיווצר הפרדה בין הגוף שאחראי לנהל את התביעה והחקירות בישראל לבין הגוף שאחראי להעניק ייעוץ, סיוע והגנה משפטית לממשלה.

על פי ההצעה, התובע הכללי יתמנה על ידי שר המשפטים לפי המלצות ועדת איתור אשר תכלול את מנכ"ל משרד המשפטים אשר יהיה יו"ר הועדה, שופט עליון בדימוס שימונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, נציב שירות המדינה, ראש לשכת עורכי-הדין, נציג שר המשפטים ושני חברי כנסת שנבחרו בבחירות חשאיות במליאת הכנסת.

התובע הכללי יכהן חמש שנים, הוא יהיה הדרג הניהולי הבכיר של פרקליטות המדינה וכל ההליכים המשפטים מטעם מדינת ישראל יהיו נתונים בידיו.

לדברי ח"כ השכל, "הגשתי את הצעת החוק הזו עם כינונה של הכנסת ה-23. הפרסומים האחרונים המטילים צל על מינויו של היועץ המשפטי לממשלה המשמש כיום גם כפרקליט המדינה רק מחדדים את העובדה שהיינו צריכים לפצל את התפקיד לפני שנים רבות. לציבור הישראלי מגיעה מערכת אכיפת חוק עליה הוא יכול לסמוך, פיצול תפקיד היועמ״ש צעד חשוב והכרחי בדרך למטרה הזו".