נחשפה מהדורה ראשונה של ה״פנים יפות״

מהדורה ראשונה ומקורית של סט ה״פנים יפות״, פירוש על חמישה חומשי תורה שנכתב בידי הרב פנחס הלוי הורוויץ, עומדת למכירה פומבית.

ערוץ 7 , ד' בתמוז תש"פ

פנים יפות
פנים יפות
צילום: בית המכירות קדם, ירושלים

מהדורה ראשונה ומקורית של סט ה״פנים יפות״, פירוש על חמישה חומשי תורה שנכתב בידי הרב פנחס הלוי הורוויץ, עומדת למכירה פומבית בבית המכירות קדם בירושלים.

הורוויץ היה תלמידו של המגיד ממעזריטש, אב״ד של קהילת פרנקפורט דמיין ורבו של החתם סופר. הפירוש נכתב בסוף המאה ה-18. יארצייט מחבר הספר ומי שכונה בעל ה״הפלאה״ מצויין היום (שישי) ד׳ תמוז.

המהדורה הראשונה שנמכרת כעת מכילה הסכמות של גדולי הרבנים שחיו בעת הדפסת הספר וביניהם ר׳ עקיבא איגר שתיאר את החשיבות והזכות בקניית הספר: ״אשרי שיאחז צדיק דרכו דרך הקודש יקרא לה״. הסכמתו מופיעה בעמודים הראשונים: ״לקוח ספר התורה הזאת בביתו ובחומותיו, והבית ימלא אורה כשחר נכון מוצאו״.

בנוסף לרב איגר גם ה״אוהב ישראל״ מאפטא, ה״חתם סופר״, רבי יעקב מליסא וה"ברוך טעם" כתבו כולם את הסכמותיהם במיוחד בעבור הוצאה ראשונית זו של הספר.

הרב הלוי הורוויץ בפירוש ה״פנים יפות״ כתב חמישה כרכים, אחד כנגד כל אחד מחמשת חומשי התורה, ובהם הוא מספר פירוש על פי הפשט, הפלפול, הדרוש, הרמז, המוסר, הקבלה והחסידות. למרות שאין הוא מציין בתוכן הספר את רבו בצורה מפורשת, בדברים הכתובים מובאים כמה יסודות מתורתו של המגיד ממעזריטש, שאצלו למד הרב הורוויץ.

המוציא לאור והמדפיס של הספר הינו מחותנו של המחבר, המפורסם בזכות עצמו, הגאון רבי אפרים זלמן מבארד. בזמן הדפסת הספר הוא הוסיף הקדמה ואף כתב פירוש בסוף כל כרך על דברי רש״י הנקרא בשם ״שם אפרים״, שמקצתה נהרסה או אבדה לאורך השנים במהדורה זו. בהוצאה זו כלולים גם פירוש רש״י ובעל הטורים לחמישה חומשי תורה.

הקהילה היהודית בפרנקפורט דמיין הייתה קהילה חשובה ומהקהילות הבודדות שבהן נשמרה התיישבות יהודית החל מתחילת ימי הביניים ועד עתה. הרב הורוויץ הוכתר כאב״ד ורב קהילת העיר פרנקפורט דמיין בשנת ה׳תקל״ב (1772) וכיהן בתפקידים אלו למעלה מ-33 שנים ועד לפטירתו. בישיבתו העמיד תלמידים הרבה, שהמפורסם שבהם הוא תלמידו המובהק והגאון בעל ה״חתם סופר״. הוא לחם בהשכלה וברפורמה וחידושיו היו נערצים על כל גדולי דורו, הן על גדולי החסידים והן על גדולי המתנגדים.

מרון ארן מבעלי בית המכירות קדם בירושלים סיפר כי ״לא בכל יום אנו אוחזים במהדורה ראשונה של סט ספרים כמו זה של ה״פנים יפות״. סט זה מסמל את עולם התורה המיוחד שהיה מקובל על כל הקשת הדתית בתקופתו ולראייה גם ניתן לראות את ההסכמות שעל הספר, שניתנו בידי גדולי הרבנים באותה תקופה. חשיפת הספר בסמוך לפטירת מחברו הרה״ק הרב פנחס הלוי הורוויץ, היא דבר משמעותי בפני עצמו״.