פיתוח של התעשייה האווירית
פיתוח של התעשייה האווירית צילום: התעשייה האווירית

דריקטוריון התעשייה האווירית הודיע היום (רביעי) כי הוא נערך לפטר 900 מעובדיו, כ-20% מהעובדים, בעקבות המשבר הכלכלי שהביאה אחריה מגפת הקורונה.

מנכ"ל החברה, נמרוד שפר, התפטר היום מתפקידו.

מהתעשייה האווירית נמסר: "בהמשך לידיעות בתקשורת, מתכבדת החברה להודיע, כי הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף את השפעת משבר הקורונה על קוויה העסקיים השונים, ונקיטה של מהלכים נדרשים, במטרה להתאים את הוצאות החברה, לרבות הוצאות השכר, לירידה אפשרית בהיקפי פעילותה.

במסגרת זאת, הנחה דירקטוריון החברה את ההנהלה, להכין תוכנית התייעלות לחטיבת התעופה שתתאים את מבנה כוח האדם לצמצומים הנחזים בהכנסות החטיבה. נכון למועד זה, טרם הוגשה כל תכנית כאמור לדירקטוריון".

בתוך כך, מנכ"ל אל על, גונן אוסישקין, הורה הבוקר על ביטול כל טיסותיה. בהתאם להוראה יוחזרו לתל אביב כלל מטוסי החברה, כולל אלה המצויים בסבבי מטען בחו"ל. החברה ניסתה לשבץ טייסים לטיסות מחר ללא הצלחה וגם הטיסות האלה צפויות להתבטל.

איש מ-120 הטייסים הפעילים שלא הוצאו לחופשה, אינו מסכים להשתבץ לשום טיסה. הנהלת החברה איימה כי אם העיצומים יימשכו, הטייסים יוצאו לחל"ת וההשבתה תהיה מוחלטת.