הרב מרדכי מלכא
הרב מרדכי מלכא צילום: ללא קרדיט

רבה של העיר אלעד, הרב מרדכי מלכא, פרסם פסק הלכה האוסר לערוך בדיקות קורונה ביום שישי מחשש לחילול שבת.

רבים מתושבי אלעד העלו בפני רבה של העיר את ספקותיהם האם מותר לעשות בדיקה ביום שישי מחשש שעובדים על פיענוח הבדיקה במעבדות בשבת.

הרב מלכא פרסם תשובה ארוכה ופסק שאדם שיש לו תסמינים ורוצה לדעת האם הוא חולה בנגיף מותר לו לעשות בדיקה לכתחילה מחשש פיקוח נפש כדי שידע לשמור עצמו לבל ידביק אחרים.

אבל אלה הנמצאים בבידוד כי שהו ליד חולה, או חולי קורונה שרוצים לעשות בדיקה לאחר 12 יום שהיו חולים ויום ה-12 הוא ביום שישי, אסור להם לבצע בדיקה.

"לשאלת רבים האם מותר לעשות בדיקה אם יש לו קורונה ל"ע בסוף שבוע, והספק מאחר וכאשר עושים בדיקה ביום שישי מסתמא עובדים על זה במעבדה בשבת ויתכן אף שישלחו הודעה לטלפון שלו או לאתר המידע בשבת על תוצאות הבדיקה והדבר כרוך בכך שמחללים את השבת במלאכות דאורייתא או דרבנן האם מותר לעשות בדיקה ביום שישי או לדחות את הבדיקה ולהיבדק בימים ראשון עד חמישי שאפשר לערוך בדיקת המעבדה שלא בשבת", כתב הרב מלכא.

רבה של אלעד חילק את הפסק לשתי אופנים: אדם שנבדק מחשש לחולי ואדם שכבר חולה ורוצה לעשות בדיקה נוספת. '"שאלה זו מתחלקת לשתי שאלות בשני מצבים. שאלה א. כאשר מדובר בבדיקת האדם לחשש שיש לו את הנגיף או לא? שאלה ב. כאשר אדם חלה בנגיף ונצרך לעשות בדיקות לברר האם כבר עבר לו הנגיף ויוכל לצאת ממאסרו ומבידודו?".

בדבריו השיב הרב מלכא "א: בדיקת אדם שיש לו תסמינים של הנגיף באופן ראשון. שהבדיקה נעשית לברר מצבו של האדם האם הוא חולה או לא, כיון שאם הוא חולה ומסתובב בקרבת בני משפחתו וחברתו הדבר כרוך בחשש פיקוח נפש שיזיק לאחרים, לכן חובה לעשות הכל בכדי לדעת את מצבו, נראה פשוט שמותר לעשות בדיקה גם ביום שישי ואפילו בשבת כשיש רגליים לדבר ומותר לעבוד על זה במעבדה לברר את מצבו של החולה בכדי למנוע חשש פיקוח נפש מאחרים. כמתבאר בסוגיית הגמרא במסכת יומא דף פד שמחללים שבת על כל חשש פיקוח נפש ואפילו ספק ספיקא וכאשר נפסק בשו"ע או"ח סימן שכח ואין צורך להאריך בזה".

ועל מבודד שרוצה לעשות בדיקה נוספת לדעת אם הבריא פסק רב העיר כי זהו חשש חילול שבת לעשותה ביום שישי. "מאחר ומדובר בחולה שהבריא ומחוייב להיות מבודד מבני ביתו ומשפחתו עד שיעבור שני בדיקות שליליות בהפרש כשבועיים ומטרת הבדיקה היא לברר אם יצא ממחלת הנגיף ויוכל לצאת מהבידוד או עדיין מחוייב להישאר בבידוד, נמצא שאין חשש סכנה מהחולה שידביק אחרים מאחר והוא מבודד, וכל מטרת הבדיקה היא לשחררו ממאסרו האם בכל זאת יהיה מותר לעשות בדיקה ביום שישי למרות שמסתמא יש חשש חילול שבת במעבדה".

ועל כך פסק "אסור לערוך בדיקה ביום שישי כיון שמסתמא יחללו שבת בגלל אותה בדיקה ואין כאן חשש פיקוח נפש רק צער בלבד וק"ו שאין היתר לעשות בדיקה זו בשבת כאשר נבאר לקמן מקור הפסק''.