מטוס אל על
מטוס אל על צילום: דוברות אל על

אנשי אל על,

הבוקר חתמנו על הסכמי התייעלות במגזרים תחזוקה והנדסה והמגזר המנהלי והאקדמאים, במעמד יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דויד ויו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי.

בשם חברת אל- על, אני מבקש להודות להם על המאמץ הרב והמתמשך שהושקע על מנת להגיע להסכמות הנחוצות להעלאתה של אל-על על מסלול ההמראה.

החלק הקשה ביותר בהסכם נוגע לחובה שלנו להיפרד מחלק מאנשינו. מדובר בהיקף של כ- 1,750 אנשים משלושת המגזרים שסוכמו עד עתה, ובהתייעלות בסעיפי רווחה ונהלי עבודה.

הסכמים אלו הם צעד חשוב ומשמעותי לקראת קבלת הסיוע הנדרש מהמדינה, מאחר והם מהווים תנאי בסיסי לקבלת ההלוואה והנפקת המניות לציבור.

אני רוצה לברך את שרון בן יצחק יו"ר ועד תחזוקה והנדסה ואת ירון רז יו"ר ועד מנהלי ואקדמאים ביחד עם כל חבריהם לוועד, על האחריות הרבה שהפגינו למען הבטחת עתידה של אל על. כמו כן ברצוני להודות לסמנכ"לית משאבי אנוש יהודית גריסרו וצוותה על לילות רבים ללא שינה ומסירות רבה. ביחד עם נציגי העובדים הוכחתם כי אל על איננה רק מקום עבודה, כי אם בית ומשפחה לאלפי אנשים שקשרו בה את גורלם.

השיח היה כואב ומורכב, מאחר ומעולם לא חווינו משבר בעוצמה המתקרבת לזו של הקורונה. טבע ההסכם שנחתם אינו דומה להסכמי עבודה שנערכו בעבר, מאחר ואין מדובר כאן על הסכם עבודה חדש, אלא מימוש של תוכנית עסקית שנבנתה למטרה אחת- לאפשר לאל על לשרוד בענף בו תנועת הנוסעים נעצרה לחלוטין ולהתמודד מול תחרות קשה ביום שאחרי, מול 'אריות התעופה' העולמית.

אנשי אל על,

הבוקר נפגשתי עם צמרת משרד האוצר והתחבורה, ניכר כי המדינה מחויבת לעזור לאל על בתנאי שאל על תתגייס לעזור לעצמה. הכוונה כי ניישם את התוכנית שהוצגה לאוצר באופן הדוק ובהתאם לשלבים שנקבעו. אני נחוש לעשות זאת על מנת להבטיח את המשך קיומה של אל על.

יחד עם זאת הדרך שלפנינו ארוכה והיא מחייבת התגברות של המדינות על הנגיף והסכמים למעבר של אזרחים בין המדינות, תחת כללים ורגולציה כפי שייקבעו על ידי הגורמים המוסמכים. גם אז, החזרה שלנו תהייה באופן הדרגתי ומותאם לפעילות והיא תלויה בחתימה על הסכם עם מגזר הטייסים והגעה להסכמות עם המדינה והבנקים על ההלוואה.

אני קורא לוועד טייסי אל על לגלות אחריות, להצטרף לכל יתר עובדי החברה ולהגיע במהירות לסיכום על מתווה התייעלות.

אוסיף לעדכן אתכם.

אנא, הקפידו על הנחיות משרד הבריאות, הן חשובות ומצילות חיים.

גונן