תפילה במרפסת
תפילה במרפסת צילום: ערוץ 7

רבים נוהרים להתפלל ב'מנייני מרפסות' במהלך תקופת הקורונה. זה החל כאילוץ עם סגירת בתי הכנסת בגל הראשון, וכעת רבים ממשיכים בנוהג כדי להימנע מהדבקה וגם מטעמי נוחות.

בכרך חדש של סדרת ''תחומין'' מובא פולמוס הלכתי שלם, בארבעה מאמרים שונים, סביב מניין שכזה. הראשון לציון הרב יצחק יוסף אוסר זאת מכל וכל בטענה שתפילה זו לא נחשבת כתפילה במניין ועל כן אסור להגיד קדיש.

הרב צבי שכטר מסכים עם פסיקה זו ואף מוסיף "ומן הנכון למנוע מלעשות מניינים בשטח הפתוח שלפני הבתים או מאחוריהם כי אינו נכון להיכנס לספק ספיקא של ספק סכנה כדי להתפלל בציבור".

מהצד השני, הרב אשר ויס סובר, שלאור המצב ניתן להקל במניין מרפסות ולהגיד קדיש וקדושה כבכל מניין.

מכון צומת מציע לאמץ את מנייני המרפסות כעדיפות שניה על פני תפילה ב'רחובה של עיר'. "תפילה ברחוב, עד 20 איש תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות, עדיפה ומקובלת. במידה ולא ניתן, או במקרה של אדם בקבוצת סיכון - ניתן להתפלל במניין מרפסות", אומר ראש המכון הרב מנחם פרל.

כאמור, ניתן לראות את המקורות והשיטות בספר תחומין מ' אשר בימים אלו יוצא לאור על ידי מכון צומת. סדרת 'תחומין' הינה במה לחדשנות תורנית-הלכתית ומאגדת את כלל רבני ישראל, דיינים ורבני ערים, ראשי ישיבות, רבנים חרדים, רבני בית הלל, חוקרים אקדמאים ונשות הלכה.

בספר ניתן למצוא עוד מספר רב של חידושים הלכתיים מעניינים אשר יתרמו רבות לעולם התורה והחדשנות, ביניהם: ספורט בשבת, מבט מחודש ביחס לטהרת המשפחה וכאמור התייחסות לסוגיית מנייני המרפסות.