פורום קהלת: המל"ג לא יקבע מי חרדי ומי לא

פורום קהלת מתייחס לדיון שצפוי להתקיים הבוקר (שלישי) בבג"צ נגד החלטת המל"ג להגביל הפעלת מסלולי לימוד בהפרדה באקדמיה.

ערוץ 7 , כ"ט בתמוז תש"פ

פורום קהלת: המל"ג לא יקבע מי חרדי ומי לא-ערוץ 7
סטודנטים
צילום: איסטוק

שופט בג"ץ צפויים לדון היום (שלישי) בעתירה שהגיש פורום קהלת בשם קבוצה של סטודנטיות וסטודנטים דתיים וחרדים נגד החלטת המל"ג המונעת מהם להירשם למסלולים אקדמיים בהפרדה משום שלפי הגדרת המל"ג הם אינם "חרדים".

עמדתה הרשמית של המועצה להשכלה גבוהה, בראשה עומד כיום השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין, אוסרת לימודים בהפרדה מגדרית, ומתירה קיום מספר מסלולים כאלו רק למי שמוגדרים "חרדים" על פי הקריטריונים שקבעה וגם זאת רק לתואר ראשון.

בפורום קהלת אומרים "אנו סבורים שאסור למל"ג למנוע ממוסדות לקבל סטודנטים על רקע חברתי ודתי, ולא בסמכותו להחליט עבור מוסדות מי 'חרדי' ומי איננו.

על המל"ג להתמקד בתפקידו לפי חוק - לפקח על הרמה האקדמית של המוסדות והתארים. מסלולים בהפרדה אינם מהווים אפליה, משום שהם לא כופים דבר על איש, ומציעים תנאים שווים לנשים ולגברים. המחוקק בישראל קבע במפורש בחוק זכויות הסטודנט כי הפרדה מטעמי דת לא תחשב הפליה בהשכלה גבוהה".

עוד אומרים בפורום קהלת "למעשה המסלולים הנפרדים בעיקר מקדמים נשים חרדיות, שהן רוב מובהק מקרב המשתתפים בהם, ומאפשרים להן להשתלב בשוק העבודה לטובתן ולטובת עתידו של המשק הישראלי. המגבלות שקבע המל"ג נובעות מתפיסה פטרנליסטית המבקשת לחנך את הציבור ולקבוע עבורו מהם אורחות החיים הנכונים, ואין לכך כל בסיס חוקי".