ח"כ אופיר סופר
ח"כ אופיר סופר צילום: ערוץ 7

ח״כ סופר ליו״ר ועדת החינוך: ״יש למנות צוות קבוע שיעקוב אחר העברת התקציבים לחמ״ד״

ח״כ אופיר סופר (ימינה) פנה היום במכתב ליו״ר ועדת החינוך, ח"כ רם שפע על מנת שימנה צוות שיעקוב אחר העברת התקציבים למערכת החינוך הממלכתי דתי ואף יקבע דיון לאור הבעייה התקציבית הקשה אליה נקלע החמ"ד.

"לצערי הבטחת רה״מ להעברת התקציבים לחמ״ד טרם יצאה לפועל, דבר המעמיד בסכנת פיטורין אלפי מורים ואף יביא לאובדן מקור חינוכם של אלפי תלמידים מסורתיים ודתיים כאחד. כפי שאמרתי בוועדת החינוך- לחינוך הממלכתי הדתי חשיבות רבה בשימור והנחלת המסורת היהודית. לא ארפה עד שהנושא התקציבי יוסדר כראוי", הסביר סופר

במכתבו הזכיר סופר, "בדיון שהתקיים בוועדת החינוך בנושא שבנדון קבעת שיש צורך בהקמת צוות שיבחן ויעקוב אחר הבטחת ראש הממשלה בנימין נתניהו לכיסוי חובותיהם של מוסדות החינוך הממלכתי דתי והמשך תקצובם בשנים הבאות בבסיס התקציב".

"מבירורים שערכתי אודות התקדמות העניין, נראה כי נכון לזמן כתיבת מכתב זה טרם הועברו התקציבים הנדרשים להמשך קיומו של החינוך הממלכתי הדתי וכפועל יוצא מכך אלפי ילדים עלולים לאבד את מקור חינוכם ומאות מורים עדיין נמצאים בסכנת פיטורין. למיטב הבנתי אף טרם ניתנה הוראה להמשך תקצובו של החינוך הממלכתי הדתי בבסיס התקציב", הוסיף.

לדבריו, "בשל האמור, ועקב אי טיפול ממשלת ישראל בסוגיה – אבקשך למנות צוות קבוע שיבחן ויעקוב אחר תקצוב החינוך הממלכתי הדתי והכנסתו לבסיס התקציב ובמידת הצורך אף אבקשך לקבוע מועד חדש לכינוס הוועדה לדיון בנושא".