פורסם דו"ח הייצוג של בני העדה הדרוזית ויוצאי אתיופיה בתאגידים סטטוטוריים

שר המשפטים ניסנקורן: "כשל בשילוב אוכלוסיות מיעוט, על התאגידים לבנות תכנית עבודה לתיקון העוול".

ערוץ 7 , ה' באב תש"פ

פורסם דו"ח הייצוג של בני העדה הדרוזית ויוצאי אתיופיה בתאגידים סטטוטוריים-ערוץ 7
אבי ניסנקורן
צילום: שלומי אמסלם, לע"מ

משרד המשפטים יציג מחר (שני) בוועדת העליה והקליטה של הכנסת את דו"ח הייצוג של בני העדה הדרוזית ויוצאי אתיופיה בתאגידים סטטוטוריים.

נתוני דו"ח משרד המשפטים בדבר ייצוגם של יוצאי אתיופיה ובני העדה הדרוזית בתאגידים סטטוטוריים מלמדים על עליה מתונה בשיעור ההעסקה הממוצע מאז שנת 2016.

שיעור העובדים בני העדה הדרוזית בתאגידים אלו עדיין נמוך משיעורם באוכלוסייה הכללית ושיעור העובדים יוצאי אתיופיה גבוה במעט משיעורם באוכלוסייה.

גם בשנת 2019, גופים סטטוטוריים רבים לא עמדו בחובת הייצוג ההולם כמחויב בחוק, ובחלקם לא היה ייצוג למגזרים אלה כלל. כמו כן, מרבית העובדים בתאגידים הציבוריים מקרב יוצאי אתיופיה ומקרב בני העדה הדרוזית אינם מועסקים בתפקידים ניהוליים או במשרות אקדמיות.

שר המשפטים אבי ניסנקורן: "העסקה שיוונית ומגוונת טובה ונכונה לקבוצות המיעוט, חשובה לא פחות למעסיקים וחיונית לחיזוק חוסנה של החברה הישראלית. העלייה בייצוג אוכלוסיות מיעוט בתאגידים כפי שהוצגה בדו"ח חשובה ומבורכת.

''יחד עם זאת, בלתי מתקבלת על הדעת העובדה שגם בשנת 2019, חלק מהגופים הרלוונטיים לא מעסיקים ולו עובד אחד מקרב יוצאי אתיופיה או המגזר הדרוזי. אין לכך שום הצדקה וזה גם בניגוד לדרישות החוק. גם הנתון לפיו רוב העובדים מאוכלוסיות אלה אינם מועסקים במשרות ניהול ובמשרות אקדמאיות מעיד על כשל בשילובם וממחיש פעם נוספת את החסמים שניצבים בפני קבוצות מיעוט בישראל''.

לדברי ניסנקורן, ''דווקא המגזר הציבורי והתאגידים הציבוריים צריכים לשמש דוגמה לכלל המשק בכל הנוגע לתעסוקה שוויונית. אני קורא לכל התאגידים הרלוונטיים לבנות תכנית עבודה סדורה להגדלת שיעור הייצוג של אוכלוסיות מיעוט בכל מגוון התפקידים".