להשיב את אמון העם

ערכי הציונות הדתית הם קול ייחודי שחייב להישמע, ועל כן מפלגה שתייצג אותו היא צורך הכרחי. דעה

מוטי יוגב , ט"ז באב תש"פ

מוטי יוגב
מוטי יוגב
צילום: מירי צחי

בימים של קורונה, קשיים כלכליים, ממשלת אחדות וחילוקי דעות על תקציב המדינה, הפגנות המונים ועוד, נמצאת לה הנציגות הפוליטית של הציונות הדתית בקרן זווית, ודגליה מתחת לחצי התורן.

חלק מנבחריה קיפלו חלק מהדגלים הציוניים־דתיים, ובחרו להשפיע פחות מהאופוזיציה. חלק אחר פעל באופן פוליטי לא ישר ונמצא במקום חסר השפעה בקואליציה. נציגים בעלי השקפה ציונית־דתית פזורים במפלגות מימין ומשמאל, ואף בקרב החרדים.

אין כוונתי במאמר זה להסביר מדוע ולמה, אלא מה לדעתי נכון וצריך לעשות במציאות הזו.

מדוע נכון שתהיה בכלל מפלגה ציונית־דתית הזוכה לתיוג "מגזרית", זאת על אף שהציונות הדתית מאז ומעולם חשה מחויבות ואחריות לא רק למגזר שלה, אלא לכלל ישראל?

בכנסת ישראל יש נציגים הנושאים את הדגל הדמוקרטי ברמה, תוך צמצום עד זלזול בשורשינו היהודיים. יש הנושאים את הדגל הדתי ברמה, ואינם מניפים את דגלה של מדינת ישראל. קולה של הרשימה המשותפת נשמע ברמה, וכך שופרותיהם של ליברלים, ימנים ושמאלנים. הדגל הציוני־דתי שבו אנו כל כך מאמינים, דומה שקופל לחצי התורן, או התפורר והתפזר ברוח. הבשורה הגדולה של הציונות הדתית הייתה החיבור לשורשינו היהודיים, יחד עם שותפותנו בחזון הציוני, בעם ישראל ובצמיחתה של מדינת ישראל. המפלגה הדתית־לאומית ראתה עצמה בראש ובראשונה מחויבת לאופייה היהודי־ציוני של מדינת ישראל בחברה ובחוסנה, בעולם התורה ובחינוך, בהתיישבות, בביטחון, במדע ובתקשורת, בכל מישורי החיים בישראל. מאמינים ושואפים להוביל את העם והמדינה בחזון וברוח הציונות הדתית.

אלו הנקודה והדגל המייחדים והמשותפים שלנו, לא רק ריבונות או איזון מערכת השפיטה. היותה של מדינתנו יהודית בפרהסיה הציבורית והלאומית שלה, בתודעה היהודית, בחוסן המשפחה, בשבת, בתשובותינו המדיניות, הכלכליות והחברתיות, בחיזוק ההתיישבות, בערבות לאחינו שבתפוצות, לזהותם היהודית ולקיבוצם לארצנו.

כדי לממש כל זאת, יש צורך חיוני במפלגה ציונית־דתית גדולה, מגוונת ומאוחדת, שתרים את דגלינו האידיאליים, ותפעל להרחבת השפעתם על משאבי המדינה ולקידום סולם הערכים שבו אנו מאמינים, לקיומה ולשגשוגה של המדינה היהודית והדמוקרטית. חברי כנסת ושרים המפוזרים במפלגות השונות - טובים ככל שיהיו, יתקשו לממש שליחות זו של הרמת הדגל הציוני־דתי ברמה וטיפול בכל צורכי המגזר למען עם ישראל כולו. רק מפלגה שזה שמה וזו שליחותה, ולכך מחויבים נבחריה, הצליחה בעבר ותצליח בעזרת ה' בעתיד, להשפיע על החינוך ולחזק את התודעה והזהות היהודית־ציונית בקרב כל ילדי ישראל. תפעל לחזק את ערך הכלל על פני זכויות הפרט, ואת הנכונות לנתינה לעם ולמדינה.

נפעל לכך שהרבנים הראשיים, רבני הערים והדיינים, יהיו גדולי תורה ברוח הציונות הדתית. נפעל לחיזוק הפריפריה החברתית והגאוגרפית ולחיזוקה של ההתיישבות בכל רחבי ארץ ישראל, מכוחה של תורת ישראל, המקנה רוח וכוח שאינם מתקפלים ברוח מצויה של טרור ואתגרים אחרים. רוח ציונית־דתית היודעת ש"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה" ו"נצח ישראל לא ישקר" אינן רק סיסמאות, אלא נבואות מדריכות ודרך חיים לעם ישראל השב לארצו ובונה את מדינתו.

כל חיי חיפשתי אחדות בעם ישראל ובציונות הדתית. אחדות ישראל הינה ערך עליון. כך גם איחוד כל כוחות הציונות הדתית לגווניהם. בכך דרכה של הציונות הדתית התחזקה ותתחזק והשפעתה תגדל בקרב העם והמדינה. כך, על אף חילוקי הדעות והניואנסים בתוכנו, נוכל להרים דגלנו ולהשפיע.

עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל הוא משולש הערכים הציוני־דתי. הוסף לו כצלע רביעית את השותפות והמסירות למדינת ישראל, וזו הציונות הדתית כולה על רגל אחת. כל מי שחש שייך לזה וחפץ או אף חש מחויבות לקדם ערכים אלו, צריך שתהיה לו נציגות פוליטית חזקה שתהיה מחויבת לקידומם, עבורו ועבור כל ישראל.

מוטלת עלינו האחריות לאחד מחדש סביב דגלי הציונות הדתית את כל כוחות הציונות הדתית לגווניה, במפלגה המחויבת לפעול למענם בכל מישורי החיים בישראל.

לא נוכל לסלוח לעצמנו אם בגלל פיצולים ופילוגים, אי־שיתוף הציבור, חוסר יושרה והיעדר שקיפות נמשיך ונאבד את ייצוגנו ויכולת השפעתנו בתחומים רבים: חברתיים, דתיים, התיישבותיים וביטחוניים. נאבד את שליחותנו ואחריותנו להיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית.

אני קורא לכולנו, נחזור ונשב יחדיו, מתוך יושרה וענווה, נצא חזרה יחד לציבור הציוני־דתי הרחב ונבקש את אמונו, שבחלקו אבד והתפזר. נקיים מפקד אחד, ארוך ככל שיתאפשר, עד חודשיים לפני קיומן של הבחירות הבאות, ואזי נתייצב בפני המתפקדים ונבקש את בחירתם ואמונם המחודש בנבחרת הציונות הדתית לכנסת ולממשלת ישראל. זהו תהליך לא קל, אך מחויב, אם אנו חשים את גודל השעה וכובד אחריותנו לעם ישראל, לתורת ישראל, לארץ ישראל ולמדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו.

בתפילה שבדרך זו נשיב אמון ציבורי רחב ככל שניתן ויצליח ה' דרכנו.