הרב שטיינזלץ ואריאל שרון (2002)
הרב שטיינזלץ ואריאל שרון (2002) צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

רש"י היה הראשון שהנגיש את התלמוד לעם ישראל, ובדורינו היה זה הרב עדין אבן ישראל שטינזלץ זצ"ל שהנגיש ופירש את התלמוד, באומץ ביוזמה ובהצלחה.

בעוד כ-200 שנה הרב עדיין יזכר יחד עם רש"י כמנגישי התלמוד שהרחיבו את ספסלי בית המדרש לכלל הציבורים. מגמרא של "ארבע אמות של הלכה", הצליח הרב עדין להפוך את הגמרא ל-4 עולמות.

ארבע פעולות מהפכניות בגמרא אחת:
1. ניקוד ופיסוק של טקסט הגמרא
2. תרגום הגמרא לעברית, שיכתוב התלמוד בעברית.
3. הבאת נקודות עיוניות בסוגיה
4. התייחסות למדע ברוחבה ולאקטואליות מתוך הסוגיה.

השפעתו אינו רק על העם שבשדות אלא גם ובעיקר על עולם הישיבות: תיכונית, הסדר וגבוהות כאחד (גם אם ניסו להסתיר זאת). אוכל לספר סיפור קטן ואישי שימחיש זאת: בצעירותי, כשהגעתי במבחן הבגרות להיבחן על 40 גמרא במסכת קידושין, הבוחן פנה אלי ושאל אותי: אם תגיד לי מה הקשר בין הסוגיה בקידושין לסוגיה בדף היומי, אתה מקבל 100 בבגרות - עניתי לו: לא למדתי את הדף היומי אבל ראיתי ב'שטינזלץ' את התשובה...הבוחן מצידו נתן לי 100. אני לא מקרה בודד, דור שלם גדל על ברכי הפירוש שלו.

הרב עדין עמל בתורה יומם ולילה והקדיש זמן רב מאוד לכתיבה, אך יחד עם זאת היה מקדיש יחס ותשומת לב אישית לכל תלמיד. אחד מבניי למד בישיבתו של הרב עדין, לכל תלמיד בישיבה היה לו הזכות לשיחת נפש עם הרב עדין, לקראת סוף הפגישה הבן שלי הראה לרב עדין את הגמרא של אביו – "גמרא סדורה", הרב עדין עיין חייך ושמח ובקש למסור לי "בהצלחה רבה".

הרב עדין זכה שרבבות ילמדו את ספריו, אך ההתחלה לא הייתה פשוטה. לפני כ – 25 שנה שוחחתי במכללת הרצוג עם אחד מראש הישיבות הגדולים והמוערכים ביותר באותה תקופה, ושאלתי אותו "מה דעתך על גמרא שטיינזלץ לתלמידים?" ענה לי: המהדורה הטובה ביותר ללימוד גמרא ובטח לתלמידים.
אז שאלתי אותו: "אז למה לא לומדים בכל הישיבות עם מהדורת הרב שטיינזלץ"? ענה הרב: 'אם יהיה לתלמידים גמרא של הרב שטיינזלץ, אז מה הר"מ יעביר בשיעור? לכן רק לר"מ יש'. העזתי להקשות: מה עם הישיבה של הרב? ענה לי: "על 'יוקרה' שמעת'"?

כמה חבל שלא כולם בישיבות למדו עם מהדורת הרב שטיינזלץ הראשונה! היו מתרבים עוד הרבה יותר ספסלים בבתי המדרש!

ת.נ.צ.ב.ה