יצאת צדיק

משה רבנו אומר לעם ישראל כי זכו בארץ ישראל בגלל ההבטחה לאבות. דווקא מתוך דברי התוכחה האלו אנו מוצאים את הבשורות הטובות לעם ישראל

הרב שלמה סובול , י"ז באב תש"פ

יצאת צדיק-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

ספר דברים מאתגר אותנו גם בפרשת עקב. בנאומו האחרון אומר משה דברים שקשה מאוד לקבלם: "אל תאמר בלבבך בהדף ה' אלוקיך אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ה' לרשת את הארץ הזאת... לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם... למען הקים את הדבר אשר נשבע ה' לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב וידעת כי לא בצדקתך ה' אלוקיך נתן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה".

במילים פשוטות, אומר משה לעם ישראל: כאשר תיכנסו לארץ ישראל, אל תחשבו שזכיתם בארץ ישראל בגלל צדקותכם, אלא בגלל ההבטחה לאבות.

הדבר הזה מאוד קשה להבנה, וכי אין עם ישראל ראוי לארץ ישראל בזכות עצמו? האם כל זכותנו לארץ ישראל היא רק בגלל ברית אבות? מהי ההרגשה שיש לעם ישראל כאשר הוא שומע דיבורים כאלו, ואיזו מוטיבציה זה נותן לו להיכנס לארץ ישראל?

אם נתבונן בעומק הדברים נגלה שדברי משה לא רק שאינם מקטינים את הקשר שלנו לארץ ישראל, אלא הם אפילו מעצימים את הקשר. משה רבנו מסביר לעם ישראל שהקשר שלנו לארץ ישראל לא תלוי בצדקותנו, כי הוא מעבר למעשים ולהתנהגות של דור זה או אחר.

אלא הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל מבוסס על ברית אלוקית עוד מימי האבות, ולכן זהו קשר נצחי שלא יכול להינתק לעולם. אם חלילה הקשר שלנו לארץ ישראל היה תלוי לפי צדקותו של כל דור, אזי חלילה היה יכול להיווצר מצב שדור מסוים יגדיש את הסאה בחטאיו, וינתק את הקשר בין העם לארץ. לכן משה רבנו מוצא לנכון להדגיש שהקשר בין עם ישראל לארץ ישראל מבוסס על ברית אלוקית עוד מימי האבות.

דומה הדבר לדברי רבי זירא. הגמרא מביאה את דבריו של רבי זירא שאומר: יהודי שחטא "אף על פי שחטא - ישראל הוא". כמו שיהודי לא יכול לאבד את יהדותו אף על פי שהוא חוטא, כי נשמת ישראל שבו היא יצירה אלוקית ולא תלויה במעשיו, כך הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא יצירה אלוקית שאיננה ניתנת לניתוק. גם אם חלילה עם ישראל חוטא.

כמובן שהבחירה החופשית שלנו, וההתנהגות של כל יחיד ושל העם כולו משפיעים על טיב הקשר בין עם ישראל ארץ ישראל וכן על האם הגאולה תבוא במהירות ובקלות. אך עצם הקשר עצמו לא תלוי במעשים שלנו, אלא הוא בחירה אלוקית נצחית. זוהי הבשורה הגדולה והטובה שמשה רבנו מבשר לעם ישראל בפרשתנו, וכך הוא נוטע בהם את הביטחון והיציבות בקשר בין העם והארץ.

השבוע ציינו גם את ט"ו באב, המכונה בימינו "חג האהבה". גם קשר בין בני זוג לא יכול להסתמך רק על רגש האהבה שיש בו עליות ומורדות. זוגיות זקוקה לעוגן של יציבות וביטחון שמבוססים על אותה ברית של קשר נישואים ומחויבות שכורתים בני הזוג ברגעים הקדושים של הקידושים והנישואים.

הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין