ירידה קלה באבטלה בתחילת אוגוסט

שיעור המובטלים שבחל"ת, בתוספת הבלתי מועסקים בעקבות הקורונה ובתוספת המובטלים עומד על 12.1% לעומת 12.4% במחצית השנייה של יולי.

ערוץ 7 , י"א באלול תש"פ

אבטלה
אבטלה
צילום: ISTOCK

אחוז הבלתי מועסקים מקרב כוח העבודה עמד במחצית הראשונה של חודש אוגוסט על 5.9% זאת לעומת 5.7% במחצית השנייה של יולי 2020, כך עולה מנתוני הלמ"ס.

האחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים עמד על 10.4% לעומת 10.9% במחצית השנייה של יולי 2020

האחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 בתוספת המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה ובתוספת הבלתי מועסקים עומד על 12.1% לעומת 12.4% במחצית השנייה של יולי 2020.

בלמ"ס מתייחסים גםפ לפער בין הנתונים שלהם ובין נתוני שירות התעסוקה ומציינים, "הפערים בין נתוני הגופים השונים לבין נתוני הלמ"ס נובעים בעיקר מהבדלים מהותיים בהגדרות. ההגדרות בגופים אלה הינן אופרטיביות למילוי תפקידיהם ואילו נתוני הלמ"ס מבוססים על הגדרות הסטטיסטיקה הרשמית, בהתאם לתפקידה של הלמ"ס".

"יחד עם זאת ולמען הסר ספק, קיים שיח שוטף בין כל הגופים בנוגע לנתונים השונים כדי לייצר תיאום ושקיפות מלאה בנתונים", מוסיפים בלמ"ס.