מה צריך כדי לחיות בכבוד?

השרים ניסנקורן ושמולי יקבעו סכום מחייב לצורך "מחיה בכבוד" של פושט רגל, וזאת על מנת לאפשר את ביצועו של חוק חדלות פירעון.

ערוץ 7 , י"א באלול תש"פ

עו"ד סיגל יעקובי
עו"ד סיגל יעקובי
צילום: דוברות משרד המשפטים

השרים ניסנקורן ושמולי הקימו היום (שני) צוות ממשלתי לקביעת אופן חישוב סכום "דמי המחיה בכבוד" שיישאר בידי אנשים פושטי רגל על פי חוק חדלות פירעון.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נחקק בנסיון להביא לשיקומו הכלכלי של החייב, בצד החובה להחזיר את החוב. החוק קובע כי גובה החזר החוב ייקבע על בסיס "כושר ההשתכרות של היחיד לאחר שהופחתו ממנו דמי המחיה בכבוד". זאת על מנת לאפשר לחייב להמשיך להתקיים בכבוד.

דמי המחיה נקבעו בעבר על פי דו"ח ועדה ציבורית (ועדת חריס), אך בשנים האחרונות התברר כי מחשבון חריס אינו נותן מענה לצורכי השטח, כך לפי הגורמים המקצועיים וכן לפי פסיקות בית המשפט. על מנת להביא לפתרון מניח את הדעת, הקימו שר המשפטים אבי ניסנקורן ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים איציק שמולי צוות שידון בסוגיה ויגיש בתוך כחודשיים המלצה לתקנות עדכניות לפיהן יחושבו דמי המחיה.

בראש הצוות תעמוד עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, לצד חברי הצוות אשר יכלול נציגים מרשות האכיפה והגביה, מהסיוע המשפטי, ממחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) במשרד המשפטים וממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

לדברי שר המשפטים ניסנקורן, "החובה החלה על פושט רגל לשלם את חובותיו לא יכולה לפגוע בזכות היסודית למחיה בכבוד. הצוות שהקמנו יבחן מחדש את הסוגיה ובאמצעות התקנות החדשות שאתקין נדאג שאף אדם לא יאבד את כבודו ואת תנאי המחיה האנושיים הבסיסיים בגלל חוב שצבר".

שר העבודה והרווחה איציק שמולי: "בפעם הראשונה אי פעם תקבע מדינת ישראל באופן רישמי מהם דמי המחיה בכבוד, שפגיעה בהם תהווה פגיעה בזכויותיו הבסיסיות ביותר ובכבודו של כל אזרח. החזרת חובות היא דבר חשוב, אבל שום דבר לא מצדיק פגיעה בכבוד האדם"