בית הדין אסר שימוש בתמונות חושפניות

בית הדין הרבני הגדול: הצגת תמונות חושפניות ללא צידוק והיתר זו עוולה ערכית, מוסרית והלכתית הגובלת גם בעבירה על החוק.

יהונתן גוטליב - ערוץ 7 , י"ב באלול תש"פ

בית הדין הרבני
בית הדין הרבני
צילום: נתי שוחט. פלאש 90

בית הדין הרבני הגדול אסר להציג בפניו תמונות חושפניות של אישה שלא לצורך, פסק למחוק את התמונות החושפניות מהתיק וחייב את הבעל לשעבר בהוצאות משפט.

מדובר בבעלת תשובה ואם לילדים שנישאה בשנית. הנישואין לא עלו יפה, בין בני הזוג נתגלעו סכסוכים והם התגרשו.

בשלב מסוים פנתה האישה לבית הדין הרבני האזורי ובקשה צווי הגנה מפני הטרדה מאיימת וחדירה לפרטיות במסגרת תיק העוסק בשאלות של משמורת והסדרי ראיה ושהות.

בית הדין האזורי דחה את בקשותיה והאישה ערערה על כך לבית הדין הרבני הגדול. בתגובה הבעל ובא כוחו שלחו במסגרת כתב ההגנה לבית הדין תמונות חושפניות של האישה מלפני שחזרה בתשובה וכן תמונות בלתי צנועות של בתה שנלקחו מחשבון הפייסבוק.

בפסק דין שהתייחס בעיקר לתמונות החושפניות כתב חבר בית הדין הרבני הגדול הדיין הרב יעקב זמיר פסק דין ארוך ומנומק בן עשרות עמודים המבוסס על ההלכה והמשפט האזרחי הפלילי, ובו הוא אוסר את השימוש בתמונות חושפניות.

הרב זמיר כתב בין השאר: "הצגת צילומים חושפניים של נשים לעיני בית הדין היא עוול כפול – ראשית כלפי האישה המצולמת ושנית כלפי הדיינים. אין ספק שהמערערת, שעכשיו היא אישה דתייה וחרדית, אינה מסכימה היום להצגת תמונותיה בלבוש מינימאלי".

לדבריו, "כל מטרתו של הבעל לשעבר היא לפגוע במערערת ולהשפיל אותה. כמו כן יש בהצגת התמונות חטא כלפי בית הדין. אנשים ערכיים ומוסריים אף אם אינם דתיים אינם מעוניינים בהצגת תמונות כאלה לעיניהם שלא לצורך ושלא באישור. הדיינים אשר לפני היותם נושאים תפקיד שיפוטי, ככל יהודי הם בעצמם מצווים בכל מצוות התורה ובכללם איסור לצפות בתמונות כאלה שלא לצורך. רק בהליך שיפוטי המחייב בדיקת ראיות בדיני גירושין וכתובה הם אנוסים לעתים לראות תמונות שאינן מופת לצניעות, אך לא הותר הדבר שלא לצורך ולכן בעל הדין מכשיל בכך את הדיינים".

לאחר שהרב זמיר מבסס את תשובתו במקורות ההלכתיים הוא מוסיף כי "גם לפי החוק האזרחי התנהגות זו היא עבירה פלילית ועוולה אזרחית על פי חוק הגנת הפרטיות ועל פי חוק לשון הרע".

לבסוף פסק בית הדין הרבני הגדול, כאמור, כי "מזכירות בית הדין תמחק מהתיק את התגובה שהגיש המשיב. המשיב יגיש לבית הדין תגובה מתוקנת שממנה יימחקו כל התמונות החושפניות". כמו כן חויב המשיב, שולח התמונות, בהוצאות משפט.

מנהל בתי הדין הרבניים הדיין הרב דוד מלכא אמר: "פסק הדין של בית הדין הגדול מעביר מסר לציבור המתדיינים ועורכי הדין להקפיד על שמירת גדרי צנעת הפרט שעל פי ההלכה ושל פי החוק ולהימנע מלהציג בפני בתי הדין תמונות חושפניות וטקסטים מביכים שלא לצורך".

"בתי הדין הרבניים מקפידים על כך שהצגת חומרים שיש בהם פגיעה בצנעת הפרט תיעשה אך ורק במידה הנדרשת ואך ורק אם חומרים אלו נחוצים כראיות מובהקות מבחינת תוכנן וקבילותן לצורך הדיון ההלכתי והמשפטי", כך הרב מלכא.