חולה קורונה ישמע שופר דרך החלון: הנחיות הרב יצחק יוסף

הראשון לציון בהנחיות מיוחדות לקראת ראש השנה: ניתן לומר סליחות דרך הטלפון, יש להעדיף תפילה בשטח פתוח ולא בבית הכנסת.

ערוץ 7 , י"ד באלול תש"פ

חולה קורונה ישמע שופר דרך החלון: הנחיות הרב יצחק יוסף-ערוץ 7
שופר
צילום: iStock

הרב הראשי לישראל והראשון לציון הרב יצחק יוסף פרסם הנחיות הלכתיות לקראת ראש השנה והימים הנוראים שיתקיימו השנה בצל מגפת הקורונה.

בפתח הדברים מחדד הרב יוסף כי יש לשמוע להנחיות משרד הבריאות, לחבוש מסכה, לשמור על ריחוק של כמה מטרים בין המתפללים ולפתוח את כל החלונות בבית הכנסת. עוד מחדד הראשון לציון כי "כל מי שאינו חובש מסיכה ולא שומר מרחק ובגלל זה הדביק אחרים, ובפרט אם הדביק מי שיש לו מחלות רקע וגרם למותו, עוונו חמור מאד".

כדי לעמוד בהנחיות משרד הבריאות, יש לארגן שני מניינים, הראשון בנץ החמה והשני לאחריו. עדיף לארגן תפילות בשטחים פתוחים ולדאוג להצללה ולאוויר, כדי שהשמש לא תהיה קופחת מידי.

במידה ומתפללים בתוך בית כנסת, יש לחלק את ציבור המתפללים לקבוצות בכמות שתעמוד בהנחיות משרד הבריאות.

תפילות יש לקצר במנגינות ובפיוטים ולא להאריך בהן. בנוסף, במקום הצורך, יש לקצר במכירת המצוות וב'מי שברך'.

על הרבנים לקצר בדברי התורה לפני תקיעות השופר, וכן לומר רק פעם אחת את המזמור שלפני תקיעת השופר.

בתקיעת שופר יש להתרחק מבעל התוקע בשופר ולהיזהר מהרוק העלול לצאת מקצה השופר בעת התקיעה.

במקרים חריגים, ניתן להורות ששליח הציבור יתקע בשופר עם כיסוי מסיכה על קצה השופר, בתנאי שהמסכה מהודקת היטב ולא נכנסת לתוך השופר כלל, ובתנאי שנבדק עוד לפני החג שאין בכך שינוי בקול השופר. חולה קורונה או אדם שנמצא בבידוד או אדם בקבוצת סיכון גבוהה, שלא יכול להגיע לבית הכנסת, יתפלל את כלל התפילות בבית לבד, וישתדל להשיג תוקע שיוכל לתקוע בשבילו סמוך לביתו דרך החלון. גם כאשר דלת הבית סגורה ניתן לצאת ידי חובת שמיעת קול שופר.

נשים הנוהגות בכל שנה להגיע לבית הכנסת לתפילות ימים נוראים, אינן חייבות להגיע השנה לבית הכנסת, ואין צורך בהתרת נדרים על כך. מכיוון שהנשים לא חייבות בתקיעת שופר, במידה ואין מקום בבית הכנסת, צריך לארגן תקיעות מיוחדות לנשים אחר הצהריים.

אדם הנמצא בבידוד יכול לומר תשליך ביחידות בביתו ליד קערת מים או ברז פתוח. אדם הנמצא בבידוד יכול לצאת ידי חובת אמירת סליחות דרך הטלפון ושאר אמצעי התקשורת השונים.

בנוגע להתרת נדרים, אדם הנמצא בבידוד יכול לצאת ידי חובה דרך הטלפון ואמצעי התקשורת השונים, באופן שיאמר עם הציבור את נוסח ההתרה, והמתירים יכוונו לצאת ידי חובה את כל המשתתפים.

את ההנחיות מסיים הרב הראשי יצחק יוסף בתפילה לבורא עולם "שישלח רפואה שלימה לכל החולים, ויעצור המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל ישראל, ומעל כל יושבי תבל, ונשמע בשורות טובות ישועות ונחמות, ונכתב ונחתם בספר החיים והשלום, ויקבל תפילותינו ברצון בגאולה השלימה בקרוב, אמן".