הפרקליטות תזמן 90 עדים בתיק 4,000

בפרקליטות קבעו את סדר הופעת העדים רק ברגע האחרון ולצידם יזומנו להעיד גם חוקרים שיעידו על פעולות החקירה שבוצעו.

ערוץ 7 , כ"ז באלול תש"פ

עו"ד עמית חדד
עו"ד עמית חדד
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

המדינה בתיק האלפים מתכוונת להזמין 90 עדים מטעמה להעיד בתיק 4,000, נוסף על כך בכוונתה להזמין גם חוקרים כדי שיעידו על פעולות חקירה ועל קבילות מוצגים, כך דווח בחדשות כאן.

למרות שנדרשה להודיע עד אתמול על סדר העדים, נמסר רק הסדר של העשרים הראשונים.

ממכתב שנשלח לבאי כוח הנאשמים מעלה כי בפרקליטות חילקו את העדים לארבע קבוצות דיונים, כאשר רק בקבוצה הראשונה העדים הם על פי סדר הופעתם.

כך לדוגמה ב"קבוצת הדיונים השנייה" נמצאים - דנה נויפלד, שלמה פילבר, סטלה הנדלר וגלעד ארדן, ובסך הכל 18 עדים.

בקבוצה השלישית נמצאים בין היתר מנכ"ל בזק דוד מזרחי, אלון רווה והשר צחי הנגבי.

בקבוצה הרביעית נמצאים מקורביו של ראש הממשלה רן ברץ, יואב הורביץ ועורך הדין מכאל רבלו.

באי כוחו של ראש הממשלה מסרו לבית המשפט כי לדעתם התביעה לא צייתה לאף אחת מהוראות בית המשפט ופגעה בהוגנות ההליך וביעילות הדיון.

בהודעה שמסרו אתמול לבית המשפט הם כותבים כי ה"מאשימה לא הודיעה כפי שנדרשה מהו סדר העדים, אלא היא חילקה אותם לארבע קבוצות, ולמעט הקבוצה הראשונה היא לא מסרה מה יהיה סדר העדים"

באשר להוראת בית המשפט למאשימה למסור לנאשמים מהם המסמכים שבדעתה להציג לכל עד במהלך העדות אומרים סנגורי נתניהו כי "המאשימה נמנעה מלפרט את המסמכים ובכך היא מותירה את ההגנה בערפל".

באי כח נתניהו, בעז בן צור ועמית חדד מבקשים מבית המשפט להורות לפרקליטות לקיים את החלטתו ככתבה וכלשונה.