גולדה מאיר
גולדה מאיר MILNER MOSHE\GPO

בחודש האחרון נפתחו תיקים רבים בגנזך המדינה לעיון הציבור. אחד המסמכים הישנים הינו מכתב הוקרה ששלח הרב צבי יהודה קוק לראש הממשלה גולדה מאיר בחודש מאי 1972, בעקבות הצלחת מבצע סבנה.

במכתב ניתן לראות את סגנונו הייחודי של הרב, שכתב תוך שימוש במונחים וביטויים דתיים ותורניים, וייחס כבוד גדול למוסדות המדינה.

להלן נוסח המכתב:

למעלת כבוד ראש ממשלתנו הדגולה מרבבות ישראל, מרת גולדה מאיר שליט"א

עתרת שלום וברכה,

ברוך האוזר ישראל בגבורה ועוטרו בתפארה, אשריך ואשריכם כולכם ואשרינו כולנו בקידוש שם ד' אלהי ישראל ומפלאות ישועתו ורוממות עמו ונחתו על-ידכם גבורינו קדושינו מחמדינו הנשגבים.

ארוממך ד' כי דיליתנו ולא שימחת אויבינו לנו, והנה גם גילית והופעת לעיני כל אפסי ארץ זו הדרת תפארת גבורנו וישועת - נצחנו זאת זאת ביחוד בימי ירושלים בכוננות חגיגותנו השלמה גאולתנו ומסילתה בתקף הנחיתך ונהלך בעזך אל נוה - קדשך וכל מלוא רוחב ארצנו.

והלא כה תגדל ותאדר ותחיש ותשכלל בה כל התקימות דבר ד' הנאמן, בפי נביאי האמת והצדק, לאור מלכות עולם ותשועת דורות לכל מתנת רוחך עלינו ובתוכנו וקוממיות תחייתנו כולה.

ברחשי היקר וצפיית הישועה השלימה

צבי יהודה הכהן קוק

המכתב מהרב צבי יהודה קוק לגולדה מאיר
המכתב מהרב צבי יהודה קוק לגולדה מאיר גנזך המדינה