אי שהאיר ים

הרבנית ימימה מזרחי בוחרת את המצווה האהובה עליה במיוחד. פרויקט מיוחד לעשרת ימי תשובה

שילה פריד , ט' בתשרי תשפ"א

הרבנית ימימה מזרחי
הרבנית ימימה מזרחי
צילום: דוד וייל

באי־הוודאות הנוראה שנכפתה עלינו השנה, בערב שבת או חג שהם רק תחנה בדרך אל עוד שבוע של ניסיונות, הדלקת הנרות הייתה עבורי רגע גדול ומנחם

***

"ערב יום הכיפורים היה לנו ראשית הזמן

בדממת אי שהאיר ים בנרות

שם אימצת אותי אל ליבך הדואב

לפני הכול יכול"

(זלדה)

יותר מכול אני אוהבת את הדלקת הנר בערב שבת ובערב חג. אני שייכת לאותן נשים (יש אחרות?) שלא יודעות לנוח, וממש כמו הקדוש ברוך הוא ש"הכתיב לעצמו מנוחה" (בראשית רבה), אני מכתיבה לעצמי: מנוחה!

אני אמא של שבת. נדיר למצוא אותי פנויה בשעת הערב הזו, בין שיעור לבין זום, ופתאום "ברוך... אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר", ומלאך רע על כורחו יענה אמן. בשעה הזו אני מרגישה כאמא רבקה בשעתה, כשהיא נכנסת לאוהל חשוך שפעם דלק בו נר, והחַלה הפיצה ריח מופלא וענן חיפה את הבית. והיא? מנחמת עולם אָבֵל מאוד. אצלה, אפיית החלה ושמירת הטהרה והדלקת הנר אינן טבעיות כשם שהיו אצל שרה. היא צריכה בכוחות עצמה להיות זו שמבשרת עולם חדש אחרי שנעקדו דברים יקרים כל כך, אחרי שהשטן הפיץ כל השבוע בשורות רעות כל כך בחדשות. לצידו של איש שותק כל כך, היא תדליק נר. ופתאום היא תשמע מכל האוהלים סביבה את בכי השכנות שמעבר לקיר כשהן מדליקות נרות, היא תשמע את בכיין של כל בנותיה העתידות להדליק אור במבואות חשוכים, ופתאום הוא, האיש השותק שלה, יצחק את רבקה אשתו וימצא בבית ההוא, באישה ההיא, בילדים האלה, את כל אשר ביקש, ויינחם יצחק אחרי אמו.

עישרת? ישאלו אותי עשרת ימי תשובה, עירבת? ישאל אותי ערב יום הכיפורים, וכשלא אענה להם הם יאמרו לי בניחותא ובעדינות אינסופית: לא נורא, ילדה. הדליקי את הנר, ונסלח לכל העם בשגגה.

הדלקת הנרות בשנה המיוחדת הזו הייתה לי "אי שהאיר ים". באי־הוודאות הנוראה שנכפתה עלינו, כשידענו ששבת היא רק עוד נמל שממנו נפליג "מניסיונות שתמו אל ניסיונות שהחלו", ידענו שגם הנר הזה שיכבה הוא גדול כל כך, מנחם כל כך. ושוב אני מבקשת עם כל אימהות העולם שאזכה לגדל, ושיהיו מאירים את העולם, ושיאיר נרן של כל הנשים, שלא יכבה לעולם ועד, ושיחבק אותן איש אל ליבו הדואב "בטרם ילך להתפלל עם כולם, בטרם יהיה אחד מן העדה בהיכל, אחד מהעצים ביער" (שם).

הרבנית ימימה מזרחי