פרוות
פרוות צילום: איסטוק

ביוזמת השרה גילה גמליאל, המשרד להגנת הסביבה פרסם הבוקר (ראשון) טיוטת תיקון לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-1976, שיאסרו מתן היתרים לסחר בפרוות חיית בר.

חוק הגנת חיית הבר, התשט"ו-1955, מסדיר באמצעות היתרים את הסחר, ההעברה וההחזקה של חיות בר ושל כל חלק מהן. הסחר בפרוות מותר אך ורק בהיתר שניתן על-ידי רשות הטבע והגנים.

אולם, החוק והתקנות הקיימות מייצגים תפיסה שבמשרד סבורים שיש מקום לשנותה על מנת לחזק את ההגנה על חיות הבר בראייה גלובלית.

לאור זאת, המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת התקנות להערות הציבור, שמבקשות להגביל את סמכותו של מנהל רשות הטבע והגנים לתת היתר לסחר בפרוות חיית בר או במוצר הכולל פרווה, אלא אם כן הפרווה או המוצר משמשים לצורכי דת או מסורת דתית, למחקר מדעי, לחינוך או להוראה בלבד. במקרים אלה, יישאר המצב המשפטי כפי שהוא כיום, על-פי התנאים הקיימים בתקנות למתן היתר סחר.

לדברי השרה גמליאל: "תעשיית הפרוות גורמת להרג של מאות מיליוני בעלי חיים בעולם, וכרוכה באכזריות ובסבל שלא יתוארו. ניצול עורן ופרוותן של חיות הבר לתעשיית האופנה אינו מוסרי. המהלך יעצור את הסחר בפרוות בישראל ויעשה חסד עם בעלי החיים".