נקודות אור מאור האורות

הרב יוסי יזדי במאמר וסרטון לחג הסוכות ולהילולת רבי נחמן מברסלב. מה היה חשוב לרבי נחמן להדגיש לאדם?

הרב יוסי יזדי , י"ח בתשרי תשפ"א

נכנסנו להילולה של אור אורות רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א, שהיום, היום רביעי של סוכות, בספירה ובמידה של משה רבנו - נצח, חל יום ההילולא של רבי נחמן מברסלב.

אני רוצה לומר כמה נקודות אור, שהם מרכז משנתנו של רבי נחמן.

בעל ספר 'הלקח והלבוב' (חגי תשרי, סוכות) מביא בשם ספר 'ברית כהונת עולם' שהדס וערבה עולים בגימטריה 'רצון'.

לפי דברי חז"ל במדרש (תנחומא אמור, יט), אנחנו יודעים שהדס נמשל לעיניים, וערבה נמשלה לשפתיים. 

עיניים פה ורצון הינם יסודות מרכזיים במשנתו של רבנו הקדוש.

הרצון- רבי נחמן אמר: העיקר הוא הרצון (שיחות הר"ן שיחה י"ד). רבנו הדגיש את האמונה ב"אין ייאוש בעולם כלל", שאם אדם רוצה ומקווה אל הקב"ה, הוא יכול להגיע לכל הדרגות הגבוהות ביותר. 

גם אם חס ושלום אדם נמצא בשפל ובירידה, לא יניח את הרצון ולא יסוג אחורה לעולם, אלא יהיה עקשן עם הרצון - "ריבונו של עולם אני לא מוותר על הרצון".

עיניים- כולנו מכירים את התורה המפורסמת בליקוטי מוהר"ן (חלק א, סימן רפ"ב), כמה צריך לראות את הטוב בנו ובאחרים. למצוא ולחפש נקודה טובה גם ברשע הכי גדול ששם 'אינו רשע', ועל ידי כך מעלה אותו מכף חובה לכף זכות.

פה- הדיבור, וכלשונו של רבי נחמן 'התבודדות' (ליקוטי מוהר"ן תניינא, סימן כ"ה), שאדם יכול לדבר בשפה שלו עם הקב"ה, ולספר לו את כל מה שעובר עליו. אדם קובע לעצמו זמן ביום, שבו הוא מנותק ומנטרל את כל הדברים החיצוניים, מתרכז מתכנס פנימה, ומוציא בפיו את הרצונות והכיסופים הפנימיים שלו שהוא רוצה רוצה ומשתוקק להתקרב אל ה' יתברך. לספר אל הקב"ה את כל מה שעובר עליך, וכלשונו של רבי נחמן "כמו לחבר טוב" (כוכבי אור, אנשי מוהר"ן ד).   

זה מה שאנחנו זוכים בחג סוכות, ובפרט היום בהילולא של  רבי נחמן, שאנחנו רוצים ללכת בעקבותיו, ללמוד את משנתו. 
רבי נחמן הנחיל לנו אוצר גדול וירושה מאוד יפה. אנחנו רק צריכים לפתוח את הספרים ולהתחזק. פחות להקשיב לכל "הדעות הקדומות" שיש מסביב וכו'... מה שרבי נחמן רצה כתוב בספרים. עלינו רק לפתוח, ללמוד ולהתחזק בעבודת ה'.

רבי נתן מברסלב זיע"א שהיה תלמידו הגדול של רבי נחמן, כותב לבנו רבי יצחק זצ"ל (עלים לתרופה מכתב רסט) שאם העולם היו יודעים ש'אין ייאוש בעולם כלל', היינו כבר זוכים לגאולה השלמה.

יזכנו הקב"ה לזכור ולדעת תמיד ש'אין שום ייאוש בעולם', שהקב"ה אוהב אותנו, רוצה אותנו, מסתכל עלינו בעין טובה ורוצה שנדבר אליו. ושנזכה על ידי זה לגאולה השלמה, אמן ואמן. חג שמח!

הכותב הוא מטפל ומאמן אישי